LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Slávnostná akadémia http://www.liesek.eu.sk//g/153987/slavnostna-akademia.html <p style="text-align: justify;">Na&scaron;a farnosť si tento rok pripom&iacute;na 200 rokov od posv&auml;tenia chr&aacute;mu (29.9.1818) a 20 rokov od posv&auml;tenia pr&iacute;stavby chr&aacute;mu (27.12.1998) sv. Michala archanjela.</p> <p style="text-align: justify;">Na sl&aacute;vnosť Zoslania Ducha Sv&auml;t&eacute;ho bola v&yacute;stava liturgick&yacute;ch predmetov, ktor&eacute; sa zachovali (kalichy, r&iacute;msky mis&aacute;l, r&uacute;cha..). Po obede bola sl&aacute;vnostn&aacute; akad&eacute;mia pri rozj&iacute;man&iacute; a spevoch chr&aacute;mov&yacute;ch zborov.</p> <p style="text-align: justify;">Zazneli skladby: To deň (J&aacute;n L. Bella)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; St&iacute;&scaron;me sa v Božom Slove (Hevier, Dufka)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; M&aacute;rnotratn&yacute; syn (Juh&aacute;sov&aacute;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Credo (Verbum panis) (Balduzzi)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ubi caritas (Hurt)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Agnus Dei (Smith)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Starosloviensky Otčen&aacute;&scaron;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Len milosťou (Gustafson)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Keď trp&iacute;&scaron; (Rosso, &Scaron;i&scaron;kovič)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Panis angelicus (Franci)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kr&aacute;ľovn&aacute; nebies (Magdolen, Halmo)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nech ten chr&aacute;m (&Scaron;i&scaron;kovič, Krajči)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> Sat, 26 May 2018 00:00:00 GMT Infotour po Dolnom Kubíne http://www.liesek.eu.sk//g/153985/infotour-po-dolnom-kubine.html Thu, 24 May 2018 00:00:00 GMT Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy http://www.liesek.eu.sk/509/c/153963/ponuka-prevodu-vlastnictva-polnohospodarskej-pody.html<p>Zverejnenie ponuky prevodu vlastn&iacute;ctva poľnohospod&aacute;rskeho pozemku.</p> Tue, 22 May 2018 00:00:00 GMT Prílohy k ponuke prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy http://www.liesek.eu.sk/509/s/153962/prilohy-k--ponuke-prevodu-vlastnictva-polnohospodarskej-pody.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152689180142.pdf Cezhraničná spolupráca Slovensko - Poľsko http://www.liesek.eu.sk/5515/s/153961/cezhranicna-spolupraca-slovensko---polsko.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152689047250.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/153960/.html Mon, 21 May 2018 00:00:00 GMT Program cezhraničnej spolupráce Interreg http://www.liesek.eu.sk/509/s/153955/program-cezhranicnej-spoluprace-interreg-.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15268892620.pdf Výročná schôdza http://www.liesek.eu.sk//g/153950/vyrocna-schodza.html <p>Tento rok sa v&yacute;ročn&aacute; sch&ocirc;dza konala 9. m&aacute;ja 2018 v priestoroch združenia. Stretlo sa n&aacute;m tam 60 členov.</p> Thu, 17 May 2018 00:00:00 GMT Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/153949/kupanie-v-oraviciach.html <p>Op&auml;ť sme s radosťou absolvovali rekreačn&eacute; k&uacute;panie v Menader parku v Oraviciach. Tentokr&aacute;t boli s nami aj členovia z okolit&yacute;ch obc&iacute; a to z Brezovice, Čimhovej aj Vitanovej. Spolu n&aacute;s bolo 45. Te&scaron;&iacute;me sa na ďal&scaron;ie k&uacute;panie.</p> Thu, 17 May 2018 00:00:00 GMT Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina http://www.liesek.eu.sk/509/s/153931/docasna-uradna-tabula-okresneho-uradu-zilina.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152630021317.pdf "Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 1" http://www.liesek.eu.sk/509/s/153927/uzemny-plan-obce-brezovica---zmeny-a-doplnky-c-1.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152628760967.pdf O2 športová akadémia Mateja Tótha pre ZŠ s MŠ Liesek http://www.liesek.eu.sk/509/c/153872/o2-sportova-akademia-mateja-tótha-pre-zs-s-ms-liesek.html<p style="text-align: justify;">Pom&ocirc;žte na&scaron;ej &scaron;kole z&iacute;skať O2 &scaron;portov&uacute; akad&eacute;miu Mateja T&oacute;tha.</p> <p style="text-align: justify;">Hlasovanie: <a href="https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1048" target="_blank">https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1048</a></p> <p style="text-align: justify;">Hlasovať m&ocirc;žete každ&yacute; deň až do <strong>30. j&uacute;na 2018, </strong>jeden človek m&ocirc;že do konca &scaron;kolsk&eacute;ho roka prispieť takmer<strong> 60 hlasmi.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mon, 07 May 2018 00:00:00 GMT Máj 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/153861/maj-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152543253465.pdf Nedeľa Dobrého pastiera http://www.liesek.eu.sk//g/153815/nedela-dobreho-pastiera.html <p>P&aacute;n je m&ocirc;j pastier nič mi nech&yacute;ba: pasie ma na zelen&yacute;ch pa&scaron;ienkach.</p> <p style="text-align: justify;">Vod&iacute; ma k tich&yacute;m vod&aacute;m, du&scaron;u mi osviežuje.</p> <p>Vod&iacute; ma po spr&aacute;vnych chodn&iacute;koch, vern&yacute; svojmu menu. (Ž 23)</p> Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 GMT Veľká noc 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/153814/velka-noc-2018.html <p style="text-align: justify;">Ak sme zomreli s Kristom, ver&iacute;me, že s n&iacute;m budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesen&yacute; z mŕtvych už neumiera, smrť nad n&iacute;m už nepanuje. Lebo zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zm&yacute;&scaron;ľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvy hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježi&scaron;ovi. (Rim 6, 8-11)</p> Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 GMT Rok 2017 http://www.liesek.eu.sk/1705/s/153812/rok-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152423040232.pdf Hlasovanie v predajniach Tesco za Náučno-oddychovú zónu obce Liesek http://www.liesek.eu.sk//g/153786/hlasovanie-v-predajniach-tesco-za-naucno-oddychovu-zónu-obce-liesek.html <p>Na&scaron;a obec sa zapojila do grantovej v&yacute;zvy nad&aacute;cie Tesco v projekte "Vy rozhodujete-my pom&aacute;hame." Svojim hlasom m&ocirc;žete podporiť vybudovanie N&aacute;učno-oddychovej z&oacute;ny. Za každ&yacute; n&aacute;kup dostanete žet&oacute;n, ktor&yacute; vhod&iacute;te k pr&iacute;slu&scaron;n&eacute;mu projektu do 4. j&uacute;na 2018 v predajniach Tesco Tvrdo&scaron;&iacute;n a Doln&yacute; Kub&iacute;n.</p> Mon, 14 May 2018 00:00:00 GMT Deň bez bariér http://www.liesek.eu.sk//g/153778/den-bez-barier.html Wed, 02 May 2018 00:00:00 GMT Apríl 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/153284/april-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152645669080.pdf Oznámenie o plánovanom výrube drevín http://www.liesek.eu.sk/509/s/153117/oznamenie-o-planovanom-vyrube-drevin.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152508374365.png 5. výročie skautského zboru v Liesku http://www.liesek.eu.sk//g/153085/5-vyrocie-skautskeho-zboru-v-liesku.html <p style="text-align: justify;">20.1. n&aacute;&scaron; zbor oslavoval už 5. narodeniny. Preto sme sa rozhodli to osl&aacute;viť, v&scaron;etci spolu. Spoločne sme si pripomenuli ako sa skauting v Liesku rozv&iacute;jal. Skauti tiež mali za &uacute;lohu plniť r&ocirc;zne &uacute;lohy, ktor&eacute; sa t&yacute;kali samozrejme skautingu. Cez ohne a stavanie klubovne až po vyr&aacute;banie turbanov na skautsk&eacute; &scaron;atky. Cel&eacute; poobedie sme zakončili v&yacute;born&yacute;mi palacinkami. Deň sme si užili a už teraz sa te&scaron;&iacute;me na ďal&scaron;ie na&scaron;e narodeniny.<br /><br /></p> Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 GMT Chata Hry o život http://www.liesek.eu.sk//g/153083/chata-hry-o-zivot.html <p style="text-align: justify;">Jar e&scaron;te poriadne nezačala, no mi sme to už v druhom oddieli na&scaron;ich skautov poriadne roztočili. Na&scaron;i&nbsp; skauti a skautky prežili počas jarn&yacute;ch pr&aacute;zdnin trojdňov&yacute;, motivačn&yacute; kurz Hry o život. Program sa niesol v t&eacute;me rom&aacute;nu Hry o život.&nbsp; &Uacute;častn&iacute;ci proti sebe s&uacute;ťažili v t&iacute;moch a počas programu si vysk&uacute;&scaron;ali napr&iacute;klad aj lukostreľbu, hod o&scaron;tepom či prv&uacute; pomoc. Zažili ne&uacute;spe&scaron;n&uacute; vzburu proti Kapitolu, nočn&uacute; hru a dočkali sa aj spoločn&eacute;ho v&iacute;ťazstva. Program bol pln&yacute; dobrodružn&yacute;ch, z&aacute;bavn&yacute;ch ale aj n&aacute;ročn&yacute;ch hier a aktiv&iacute;t. Nech&yacute;bali v&scaron;ak ani predn&aacute;&scaron;ky či zamyslenia. Ver&iacute;me, že &uacute;častn&iacute;ci na tejto akcii načerpali čo najviac a te&scaron;&iacute;me sa na ďal&scaron;ie.</p> Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 GMT Skautský ples 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/153082/skautsky-ples-2018.html <p style="text-align: justify;">V porad&iacute; už 4. ročn&iacute;k skautsk&eacute;ho plesu bol v&yacute;nimočn&yacute; nie len t&eacute;mou tohto v&yacute;nimočn&eacute;ho ročn&iacute;ka, ktor&aacute; bola Noc Oscarov, ale aj t&yacute;m že n&aacute;&scaron; zbor oslavoval od svojho založenia kr&aacute;snych 5 rokov. Ako tradične sa ples konal pre skautov a ich rodičov, ktor&iacute; n&aacute;m s&uacute; veľkou oporou v skautingu. Ako to na skautsk&yacute;ch plesoch b&yacute;va o z&aacute;bavu nebola n&uacute;dza, skauti svoj&iacute;m vyst&uacute;pen&iacute;m oh&uacute;rili nejedn&eacute;ho &uacute;častn&iacute;ka. Pri polnočnom pr&iacute;hovore zborovej vodkyne a rozkrajovan&iacute; torty neostalo ani jedno oko such&eacute;. Z&aacute;žitky a spomienky na tento ročn&iacute;k si odn&aacute;&scaron;ame v srdci ale aj v kronike, kde n&aacute;m mohli v&scaron;etci zanechať nejak&yacute; pekn&yacute; odkaz. S&uacute;ťažilo sa aj o tombolu, a bolo z čoho veru vyberať</p> Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 GMT Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Čimhová" http://www.liesek.eu.sk/509/s/153077/sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-uzemny-plan-obce-cimhova.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152535229441.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/153064/.html Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT Pracovné stretnutie partnerov projektu http://www.liesek.eu.sk/5488/c/153063/pracovne-stretnutie-partnerov-projektu.html<p style="text-align: justify;"><br />Dňa 24. janu&aacute;ra 2018 sa uskutočnilo pracovn&eacute; stretnutie v&scaron;etk&yacute;ch partnerov spoločn&eacute;ho projektu na p&ocirc;de Mestsk&eacute;ho &uacute;radu v Dolnom Kub&iacute;ne. Cieľom pracovn&eacute;ho stretnutia bola anal&yacute;za vecn&eacute;ho a finančn&eacute;ho postupu realiz&aacute;cie projektu k decembru 2017 a pl&aacute;novan&eacute; aktivity v roku 2018.<br />Stretnutie otvorila Ing. Be&aacute;ta Valekov&aacute;, hlavn&aacute; koordin&aacute;torka projektu a projektov&aacute; manaž&eacute;rka mesta Doln&yacute; Kub&iacute;n , ktor&aacute;&nbsp; odprezentovala vecn&eacute; a finančn&eacute; hodnotenie projektu a plnenie ukazovateľov k 31.12.2017, vr&aacute;tane fotodokument&aacute;cie, počet žiadost&iacute; o platbu vr&aacute;tane deklarovan&yacute;ch v&yacute;davkov, prehľad čerpania finančn&yacute;ch prostriedkov, pl&aacute;n realiz&aacute;cie &uacute;loh v roku 2018, propag&aacute;ciu projektu, probl&eacute;my ako aj zhodnotenie spolupr&aacute;ce, dodržiavanie ustanoven&iacute; partnerskej zmluvy a komunik&aacute;ciu medzi partnermi, ktor&uacute; zhodnotila veľmi pozit&iacute;vne. Partneri sa navz&aacute;jom informovali o probl&eacute;moch pri realiz&aacute;ci&iacute; a o ich rie&scaron;en&iacute;.&nbsp; Identifikovali možn&eacute; probl&eacute;my a rizik&aacute; vr&aacute;tane odch&yacute;lok a oneskoren&iacute; pri realiz&aacute;ci&iacute; &uacute;loh napl&aacute;novan&yacute;ch na rok 2018.<br />Z&aacute;verečn&yacute;m&nbsp; bodom stretnutia bola prezent&aacute;cia k n&aacute;vrhu spoločnej cyklomapy v troch variantoch, ktor&aacute; bude umiestnen&aacute; v katastri každ&eacute;ho partnera popri spoločnej cyklotrase.&nbsp; Pri tomto bode prebiehala akt&iacute;vna diskusia, nakoľko ide o rozsiahle &uacute;zemie a každ&yacute; z partnerov m&aacute; in&uacute; predstavu ako spracovať spoločn&uacute; cyklomapu, z tohto d&ocirc;vodu sa partneri dohodli na ďal&scaron;&iacute;ch spoločn&yacute;ch stretnutiach.<br /><br /><br /></p> Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/153062/.html Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT Cyklisti sa môžu tešiť novým prvkom na cyklotrase http://www.liesek.eu.sk/5488/c/153061/cyklisti-sa-mozu-tesit-novym-prvkom-na-cyklotrase.html<p style="text-align: justify;">Na cyklotrase v &uacute;seku Trsten&aacute; &ndash; Such&aacute; Hora bol osaden&eacute; nov&eacute; dopravn&eacute; značenie a nov&yacute; mobili&aacute;r v r&aacute;mci projektu &bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v r&aacute;mci Programu cezhraničnej spolupr&aacute;ce Interreg V- A Poľsko &ndash; Slovensko 2014 &ndash; 2020. <br />Nad&scaron;enci cyklistiky určite ocenia nov&eacute; dopravn&eacute; značky upozorňuj&uacute;ce na r&ocirc;zne križovania s cestnou komunik&aacute;ciou, priechody, z&uacute;žen&uacute; vozovku, či r&ocirc;zne piktogramy ako bicykel, cyklistick&aacute; &scaron;&iacute;pka, trojuholn&iacute;k a priechod pre cyklistov, ako aj bezpečnostn&eacute; opl&aacute;&scaron;tenie stĺpikov reflexn&yacute;m prvkom. Taktiež sa m&ocirc;žu te&scaron;iť nov&eacute;mu mobili&aacute;ru spolu so zauj&iacute;mavosťami spojen&yacute;mi s cyklotrasou na &uacute;seku Trsten&aacute; &ndash; Such&aacute; Hora. Na tomto &uacute;seku si cyklisti bud&uacute; m&ocirc;cť vychutnať relax&nbsp; na doplnen&yacute;ch oddychov&yacute;ch miestach, kde boli osaden&eacute; nov&eacute; lavičky, stoly, cyklostojany, odpadkov&eacute; ko&scaron;e, orientačn&eacute; cyklistick&eacute; tabuľky, panor&aacute;my Tatier, dvojjazyčn&eacute; informačn&eacute; tabule o zauj&iacute;mavostiach spojen&yacute;ch s b&yacute;valou železnicou a jej fungovan&iacute;m a&nbsp; dvojjazyčn&aacute; informačn&aacute; tabuľa venovan&aacute; oslobodeniu obce Liesku počas 2. svetovej vojny. V meste Trsten&aacute; bol taktiež osaden&yacute; mestsk&yacute; &scaron;&iacute;pkov&yacute; syst&eacute;m pri železničnej stanici a cyklobox na uloženie bicyklov a možnosti pe&scaron;ej turistiky. Cyklobox bude možn&eacute; využ&iacute;vať až na začiatku cyklistickej sez&oacute;ny, nakoľko mesto e&scaron;te pripravuje možnosti jeho prev&aacute;dzky o čom bude včas informovať. <br />Ver&iacute;me, že doplnen&iacute;m dopravn&eacute;ho značenia, ako aj r&ocirc;znorod&eacute;ho mobili&aacute;ru na tejto medzin&aacute;rodnej cyklotrase zv&yacute;&scaron;ime atraktivitu a z&aacute;ujem cyklistov, a t&yacute;m sa stane e&scaron;te viac atrakt&iacute;vnej&scaron;ia a l&aacute;kavej&scaron;ia pre slovensk&yacute;ch, ale i zahraničn&yacute;ch turistov. Č&iacute;m chceme prispieť aj osaden&iacute;m spoločn&yacute;ch cyklom&aacute;p zobrazuj&uacute;cich taktiež pr&iacute;rodn&eacute; a kult&uacute;rne dedičstvo pohraničia v priebehu roka 2018.<br /><br /></p> Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT Marec 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/153060/marec-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152041023263.pdf Všeobecne záväzné nariadenia 2018 http://www.liesek.eu.sk/469/s/153046/vseobecne-zavazne-nariadenia-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151998818867.pdf