Športová zóna obec Liesek

14.12.2018

Náučno - oddychová zóna v Liesku

26.10.2018

V Liesku v blízkosti cyklotrasy a meteorologickej stanice vyrástla náučno-oddychová zóna s interaktívnymi  drevenými prvkami.
 Priestor bude slúžiť nielen obyvateľom obce ale aj okoloidúcim turistom a tiež môže plniť aj funkciu učebne v prírode. Pozostáva z informačných a hracích tabúľ. Jedna priblíži zvieratá a rastliny, ktoré rastú a žijú v našom chotári. Druhá naučí priradiť stopy k zvieraťu, a tiež taká, na ktorej si zahrajú pexeso. Súčasťou zóny sú aj menšie tabule, podľa ktorých budú deti porovnávať svoj doskok alebo výšku so zvieratkami. Zaujímavosťou je ohryzený strom, ktorý je výtvorom bobra žijúceho v Jelešni. Oddychovú zónu dokrášľuje vyše sto novovysadených stromčekov.
V tejto lokalite vzniklo miesto, ktoré poskytne návštevníkom možnosť dlhšie pobudnúť v prírode s krásnym výhľadom na okolie, oddýchnuť si a hravou formou získať vedomosti o rastlinách a živočíchoch chotára. Tento projekt podporila obec Liesek, Pozemkové spoločenstvo Liesek a Nadácia Tesco. Fotodokumentáciu poskytli CHKO HO Námestovo.  

Bezbariérový prístup do kultúrneho domu

05.11.2018

Kultúrny dom bol v našej obci postavený v roku 1982 v akcii „Z“.  Uplynulých 36 rokov sa podpísalo na technickom stave budovy, preto obec podľa svojich finančných možností kultúrny dom postupne rekonštruuje. Podarilo sa nám obnoviť fasádu, vymeniť okná a v roku 2018 sme rekonštruovali vnútorné priestory sály, prísalia a vestibulu. Súčasťou úprav bola aj realizácia hygienických priestorov (WC) pre imobilných občanov. Aj vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu bol jednou z priorít, a preto sme sa zapojili do výzvy Žilinského samosprávneho kraja v programe Regionálny rozvoj. Tento projket bol úspešný a z VÚC sme získali finančné prostriedky na jeho realizáciu.


Obecná knižnica podporená z verejných zdrojov FPU

19.12.2018

V marci tohto roku obec požiadala o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Žiadosť bola zameraná na oživenie knižného fondu teda nákup nových kníh. Získali sme finančné prostriedky vo výške 1 000 eur. Knižný fond sme doplnili 107 titulmi viacerých žánrov. Našim cieľom je ponúknuť čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice. Knižnicu je možné navštíviť v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0