27.09.2018

Na základe žiadosti, ktorú obec Liesek podala v rámci výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pridelená dotácia vo výške 18 988,78 €.


Obec Liesek sa snaží vytvárať podmienky, aby  Dobrovoľný hasičský zbor bol modernou organizáciou, ktorá môže svojim rýchlym a  kvalitným zásahom veľmi výrazne eliminovať škody na zdraví a  majetku napáchaných živlami, ako sú oheň a  voda. Vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, veterných smrštiach, snehových kalamitách a  iných mimoriadnych udalostiach.


Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v obci Liesek, ktorá zahŕňala výmenu podlahových konštrukcií v miestnostiach parkovania hasičskej techniky, zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie: výmena priamo výhrevných plynových spotrebičov Gamat za teplovodné vykurovanie kondenzačným plynovým kotlom a panelovými vyhrievacími telesami.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0