Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

19.11.2018

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

07.09.2018

V zmysle zákona 180/2014 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme:

1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať
v sobotu 10. novembra 2018  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. miestom  konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza pre
okrsok č. I.:
miestnosť v kultúrnom dome – veľká sála
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na dolný koniec obce

okrsok č. II.:
miestnosť v kultúrnom dome – prisálie
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na horný koniec obce


V Liesku                                                 Ing. Martin Dreveňák
07. septembra 2018                                       starosta obce

Oznámenie

30.08.2018

Elektornická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií.

V súlade s § 138 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Liesek zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej a okrskových volebných komisií:

obec@liesek.eu.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť tiež v listinnej forme starostovi obce.

Lehota na doručenie oznámenia je 11.09.2018.

 

Viac...

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

30.08.2018

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Liesek pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018

Mgr. Zuzanu Motýľovú

Obecný úrad Liesek, Michalská časť 442

tel. č. 043/5384220, 0944 573 922

e-mail: zuzana.motylova@liesek.eu.sk

                                                                                                  Ing. Martin Dreveňák

                                                                                                         starosta obce

Viac...

Oznámenie

14.08.2018

K 14.08.2018 má obec Liesek 2887 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

Obec Liesek

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Liesku podľa §166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 334/2018-OZ zo dňa 10.08.2018 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Liesku bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

V Liesku dňa 14.08.2018

                                                                                                  Ing. Martin Dreveňák

                                                                                                        starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí

16.07.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Podrobné informácie získate na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0