Oznámenie

14.08.2018

K 14.08.2018 má obec Liesek 2887 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

Obec Liesek

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Liesku podľa §166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 334/2018-OZ zo dňa 10.08.2018 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Liesku bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

V Liesku dňa 14.08.2018

                                                                                                  Ing. Martin Dreveňák

                                                                                                        starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0