Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.11.2017

Definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov si môžete prezrieť na stránke Štatistického úradu SR.

Viac...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

07.07.2017

Informácie pre voliča


I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Viac...

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie

21.08.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v Liesku:

 

Obec                        

Adresa                                         

Elektronická adresa 

Liesek

Michalská časť 442, 02712 Liesek                

obec@liesek.eu.sk

Viac...

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0