Púť vo Svätej zemi

01.01.1900

Od 5.10.2010 do 12.10.2010 bola farská púť do Svätej zeme. Púte sa zúčastnilo 100 veriacich. Navštívili sme najposvätnejšie miesta našej viery. Chvíle, ktoré sa hlboko zapísali do sŕdc našich veriacich, veď sme stáli na miestach, ktoré sú poznačené dejinami spásy, krokmi samého Ježiša Krista.

Chrám navštívenia P. Márie u Alžbety

19.10.2010

Chrám narodenia Jána Krstiteľa

19.10.2010

Betfage – Pán Ježiš začína cestu do Jeruzalema

19.10.2010

Pater Noster

19.10.2010

Olivová hora

19.10.2010

Chrám Dominus flevit – Pán zaplakal

19.10.2010

Getsemanská záhrada

19.10.2010

Chrám hrobu Panny Márie

19.10.2010

Múr nárekov

19.10.2010

Večeradlo

19.10.2010

Chrám usnutia Panny Márie

19.10.2010

Betlehem – pole pastierov

19.10.2010

Bazilika Narodenia Pána

19.10.2010

Chrám Jaskyňa mlieka

19.10.2010

Bl. Mária Baouardy

19.10.2010

Jordán

19.10.2010

Hora Blahoslavenstiev

19.10.2010

Genezaretské jazero

19.10.2010

Tabha – rozmnoženie chleba a rýb

19.10.2010

Chrám primátu sv. Petra

19.10.2010

Kafarnaum – Dom sv. Petra a židovská synagóga

19.10.2010

Nazaret – Chrám Zvestovania Pána

19.10.2010

Tábor – Hora Premenenia

19.10.2010

Kána Galilejská – Chrám premenenia vody na víno

19.10.2010

Hora Karmel

19.10.2010

Júdska púšť

19.10.2010

Jericho – Hora Pokúšania

19.10.2010

Qumrán

19.10.2010

Masáda

19.10.2010

Mŕtve more

19.10.2010

Betánia – Chrám Lazára

19.10.2010

Jeruzalem – Bazilika Hrobu Ježiša Krista

19.10.2010

Krížová cesta

19.10.2010

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0