Výsledky volieb - Obec Liesek

16.11.2009
1.okrsok 2.okrsok Spolu
Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1045 854

1899

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 229 186 415
Počet odovzdaných obálok 229 186 415
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 223 185 408
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 212 181 393

Kandidáti na predsedu Žilinského samosprávnaho kraja

Meno a priezvisko    
1. okrsok 2. okrsok Spolu
Juraj Blanár 61 57 118
Štefan Brestovský 3 1 4
Pavel Pavlásek 123 71 194
Jozef Tarčák 25 52 77

 

Kandidáti do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Meno a priezvisko 1. okrsok 2. okrsok Spolu
Fratnišek Adamčák 81 50 131
Eugen Dedinský 17 11 28
Jozef Domiňák 9 6 15
Jozef Ďubjak 21 30 51
Ľubomír Fedorák 10 8 18
Stanislav Fukas 11 16 27
Vlasta Jančeková 80 14 22
Jozef Kakačka 7 8 15
Vojtech Koleják 178 144 322
Štefan Kristofčák 62 63 125
Anna Lajmonová 82 52 134
Roman Mojš 7 5 12
Rudolf Piták 48 44 92
Peter Sojčák 7 11 18
Ivan Šaško 19 26 45
Róbert Trnka 5 0 5
Adriana Zelníková 4 0 4

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009

01.10.2009

Informácia o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov 2009

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa  budú konať dňa 14. novembra 2009.

Informujeme občanov, že na vykonanie volieb do orgánov samosprávnych krajov budú vytvorené nasledovné volebné okrsky:

 

 

okrsok č. 1. je:
miestnosť v kultúrnom dome – veľká sála
pre voličov oprávnených voliť na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na dolný koniec obce.

okrsok č. 2. je:
miestnosť v kultúrnom dome – prísalie
pre voličov oprávnených voliť na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na horný koniec obce.

Podrobné informácie o voľbách nájdete na stránke www.zask.sk/showdoc.do?docid=13606


V Liesku, dňa 01. októbra 2009

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0