Výsledky hlasovania v referende

01.01.1900
  1. okrsok 2. okrsok Spolu  
   %    

Počet oprávnených občanov zapísaných

 


v okrsku do zoznamu na hlasovanie 1049 857 1906  
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 319
244
563
29,54
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
319
244
563
29,54
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
318
243
561
29,43
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
1
1
2
0,10

 


Áno
Nie

1. okrsok  
2. okrsok  
Spolu    
1. okrsok  
2. okrsok  
Spolu    
Otázka č. 1    
298
227
525
10
13
23
Otázka č. 2
310
236
546
4
4
8
Otázka č. 3
302
235
537
8
6
14
Otázka č. 4
270
215
485
23
18
41
Otázka č. 5
199
188
387
76
44
120
Otázka č. 6
243
207
450
29
14
43

Vydávanie hlasovacích preukazov

17.08.2010

Podľa § 10 ods. 1. zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov:

Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať v termíne do 16.09.2010.

Referendum

01.01.1900

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010.

Oprávnení občania rozhodnú od 7:00 do 22:00 o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Ďalšie dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?referendum

Informácia o mieste konania referenda

04.08.2010

Informujeme občanov, že pre referendum sú vytvorené nasledovné volebné okrsky:

okrsok č. 1.
miestnosť na Obecnom úrade v Liesku  – zasadačka na prízemí
pre voličov oprávnených hlasovať v referende bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na dolný koniec obce.

okrsok č. 2.
miestnosť na Obecnom úrade v Liesku  – zasadačka na prvom poschodí
pre voličov oprávnených hlasovať v referende bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na horný koniec obce.


V Liesku, 04. augusta 2010

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0