Veľká noc 2019 30.04.2019

Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, keď sa z tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži, láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

Viac...

Biblická olympiáda 2019 15.04.2019

Veľký úspech dosiahli naši žiaci v biblickej olympiáde, v ktorej súťažilo  100 základných škôl v spišskej diecéze. Najprv vyhrali dekanské kolo a postúpili na celodiecézne kolo, ktoré sa konalo v Spišskej Kapitule dňa 9. 4. 2019, do ktorého postúpili víťazí zo všetkých dekanátov (14 družstiev).

Viac...

Pohreb Mons. Štefana Komu 07.03.2019

"Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité dedičstvo." (Ž16, 6)

28. februára 2019, zaopatrený sviatosťami odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu Mons. Štefan Koma v 90. roku života a 49. roku kňazstva. Pôsobil ako kaplán v Bobrovci (1970-1971) a v Námestove (1971-1974). V rokoch 1974 - 2006 pôsobil ako správ

Viac...

Pobožnosť pri kaplnke sv. Huberta 18.02.2019

Pri krásnom zimnom počasí sa vyše 50 veriacich zúčastnilo pobožnosti pri kaplnke sv. Huberta v doline pod Skorušinou.

 

Viac...

Prázdninová lyžovačka 14.01.2019

Vyše 50 lyžiarov v krásnom počasí a pri množstve prírodného snehu (ako málokedy) si užívalo lyžovačku vo Vitanovej.

 

 

Viac...

Jasličková pobožnosť 2018 28.12.2018

Len postoj, prosím, človeče a hľaď, jak svetlo dnes žiari.
To Boh nám zoslal z neba – to Svetlo – nech zasiahne aj teba.
Počas celého adventu sme sa zamýšľali nad postavami zo Starého zákona, pri rodokmeni Pána Ježiša. Vyvrcholilo to slávnostnou svätou omšou  Narodenia Pána a jasličkovou pobožnosťou, pri ktorej vystupovalo do 100 ú

Viac...

Mons. Štefan Koma 28.12.2018

Pápež František dňa 22. októbra 2018 udelil čestný titul Monsignor (kaplán Jeho Svätosti) vsdp. Štefanovi Komovi, bývalému správcovi farnosti Liesek. Menovaciu listinu odovzdal dňa 9. decembra 2018 pri slávnostnej sv.omši Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup.

Viac...

Oravské Hámre 2018 22.10.2018

Vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami...
Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom – rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.   (2 Kor 4, 14 a 5,1)
Aj tento rok sa okolo 50 veriacich zúčastnilo sv.omše za zomrelých na cintoríne po b&ya

Viac...

Odpustová slávnosť sv. Michala 09.10.2018

V tomto roku si pripomíname 200 – té výročie od požehnania chrámu (29.9.1818) a 20 rokov od konsekrácie prístavby chrámu (27.12.1998). Pri tejto príležitosti bola v našej farnosti  4.dňová duchovná obnova, ktorú viedli benediktíni: prior o. Vladimír, o. Blažej a o. Ján. Prednášky boli zamerané pre najstarších v

Viac...

Sv. omša pri Kríži nad dedinou 19.08.2018 27.08.2018

V augustovú nedeľu pri krásnom počasí naše kroky viedli na sv.omšu ku Krížu pod horou. Po sv.omši obecný úrad a poľovníci pripravili guľáš a občerstvenie pre vyše 400 veriacich a vystúpenie sokoliarov s orlom bielohlavým, sokolmi a sovami, z Banskej Štiavnice. Za čo im srdečné Pán Boh zaplať!

Viac...

Stretnutie pri oslave Pána 27.08.2018

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie vo večerných hodinách sa stretli veriaci pri  kaplnke P. Márie na modlitbe sv.ruženca.

Viac...

Púť do Talianska 13.08.2018

Púť do Talianska a na Sicíliu
Koncom júla sa zúčastnili naši veriaci púte do Talianska a na Sicíliu.
Navštívili mesto Rím:  Bazilika sv. Petra (foto  1-5)
                  Bazilika P. Márie Väčšej (6 – 8)
                  Kolos

Viac...

Kaplnka sv. Huberta 03.07.2018

Okolo 500 veriacich sa zúčastnilo sv.omše s požehnaním novej kaplnky sv.Huberta, patróna poľovníkov, ktorá sa nachádza pod Skorušinou v doline, časť Baranová. Kaplnka sa stavala tri mesiace za pomoci členov poľovníckeho združenia a urbáru obce. V krásnom prostredí lesa a riečky vzniklo  miesto modlitby a oddychu. Od kaplnky P. Márie pri cyklodráhe

Viac...

Turzovka 03.07.2018

Vyše 50 veriacich sa zúčastnilo púte na miesto modlitby- na Živčákovú horu pri Turzovke. V novom chráme Matky Cirkvi sme  slávili najsvätejšiu obetu. Potom s modlitbou krížovej cesty sme prešli ku kaplnke P. Márie. Cestou späť sme sa zastavili v modernom chráme Nepoškvrneného počatia P. Márie v Zborove a nakoniec naša ceste smerovala

Viac...

Výsledky súťaže 2017/2018 28.06.2018

Aj v tomto školskom roku prebiehala pri detských sv.omšiach súťaž. Otázky sa týkali  Starého a Nového zákona, sviatostí a cirkevných dejín.
Mladšie ročníky 3-5 ZŠ:  1. Veronika Motýľová    111 bodov
                2. Tomáš Ondrík     &nb

Viac...

1. sv. prijímanie 2018 28.06.2018

Dietky srdca nevinného do kostola prišli sme,
uctiť Krista premilého, jemu zbožne spievame.
Prinášame srdcia svoje, ktoré horia zbožnosťou,
čakajú nás žitia boje, posilni nás milosťou.

Viac...

Pilsko (1 557 m.n.m.) 17.06.2018 20.06.2018

Pri peknom počasí sa 38 turistov  zúčastnilo túry na druhý najvyšší kopec Slovenských beskýd, na Pilsko (1557 m n.m.).  Po dvojhodinovom výstupe sme mali pekný výhľad na Beskydy, Malú a  Veľkú Fatru, Nízke a Vysoké Tatry, Oravskú priehradu,  Babiu horu (1725 m n.m.) a okolité obce na slovenskej aj poľskej strane.Viac...

Výlet detského zboru 05.06.2018

Aj tento rok detský zbor absolvoval výlet. Boli sme v Nízkych Tatrách na vrchole druhého najvyššieho štítu – Chopok (2024 m n.m.). Potom sme sa lanovkou presunuli na druhú stranu pohoria a navštívili Bystriansku jaskyňu.

Viac...

Slávnosť Božieho Tela 05.06.2018

Aby nám zostala trvalá pamiatka veľkého dobrodenia, Pán Ježiš zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, ktoré majú veriaci prijímať pod podobami chleba a vína. Nijaká iná sviatosť nie je spasiteľnejšia ako tá, ktorou sa očisťujú hriechy, zveľaďujú čnosti a myseľ napĺňa hojnosťou všetkých duchovných darov.

Viac...

Slávnostná akadémia 26.05.2018

Naša farnosť si tento rok pripomína 200 rokov od posvätenia chrámu (29.9.1818) a 20 rokov od posvätenia prístavby chrámu (27.12.1998) sv. Michala archanjela.

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého bola výstava liturgických predmetov, ktoré sa zachovali (kalichy, rímsky misál, rúcha..). Po obede bola slávnostná a

Viac...

Nedeľa Dobrého pastiera 24.04.2018

Pán je môj pastier nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. (Ž 23)

Viac...

Veľká noc 2018 24.04.2018

Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvy hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. (Rim 6, 8-11)

Viac...

Januárová lyžovačka 30.01.2018

Vyše 40 lyžiarov sa zúčastnilo lyžovačky pri troch zmenách počasia. Najprv krásne bez mráčika, potom hodina vo veľkej hmle a posledné dve hodiny v oblačnom počasí. Ale aj tak super lyžovačka.

Viac...

Jasličková pobožnosť 2017 02.01.2018

Tohtoročná jasličková pobožnosť sa niesla v duchu, ako prežívať štedrý večer v katolíckej rodine. Cez scénky, básne a spevy sa vyjadrovalo veľké tajomstvo príchodu Božieho Syna na túto zem. 90 účinkujúcich takto spríjemnilo sviatočné poobedie.

Svetlo Vianoc je svotlom uprostred noci.
Ono tmu neničí, ib

Viac...

Oravské Hámre 16.10.2017

Verím, že môj Vykupiteľ žije,
verím, že v posledný deň vstanem z prachu zeme.
Vstanem z mŕtvych a uvidím Boha svojho Spasiteľa.


Pri peknom počasí sa pri sv. omši, ktorá sa obetovala za zomrelých, stretli rodáci a ich mladšie generácie na hámrickom cintoríne. Po krásnej úprave cintorína z&a

Viac...

Slávanosť sv. Michala 05.10.2017

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochranou proti zlu a úkladom diabla. Pokorne prosíme: nech ho zavráti Boh. A ty knieža vojska nebeského, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú.


Patróna nášho kostola sme oslávili sl

Viac...

Bystrá 2 248 m n. m. 28.08.2017

Posledné dni prázdnin využilo 50 turistov pri peknom počasí na výstup na najvyšší končiar Západných Tatier - Bystrú 2 248 m n. m., z ktorého je krásny výhľad na Vysoké, Západné a Nízke Tatry. Vyše polovica skupiny vystúpila aj na vrch Klin 2 173 m n. m. a cez Račkovu dolinu sme sa vrátili späť.

Viac...

Sv. omša pri kríži 28.08.2017

Tradične sa stretávame v auguste pri slávení sv. omše pri kríži nad našou obcou. Aj tento rok obec a poľovnícke združenie pripravili pohostenie pre všetkých prítomných - guláš z diviny a mäsové výrobky. Všetkým Pán Boh zaplať za pripravené občerstvenie!

Viac...

Hrebeň Nízkych Tatier 07.08.2017

Pri krásnom augustovom počasí sme absolvovali túru po hrebeni Nízkych Tatier. Začali sme na Chopku 2 024 m n. m., pokračovali na Ďumbier 2 046 m n. m., ktorý je najvyšší v hrebeni Nízkych Tatier. Zastavili sme sa občerstviť na chate M. R. Štefánika 1 728 m n. m. a pokračovali cez vrch Králička 1 807 m n. m. a Lajštroch 1 602 m n. m.. Túra končila v sedle Čertovica.

Viac...

Púť do Francúzska 2017 20.07.2017

Aj v tomto roku sa veriaci farnosti zúčastnili púte po významných pútnych miestach stredného Francúzska.
Navštívili sme:

PARÍŽ
Sacre Coeur (foto č. 1 - 4)
Notre Dame (foto č. 5 - 7)
Sainte Chapelle (foto č. 8 - 9)
Katarína Laboure (foto č. 10 - 11)
Vincent de Paul (foto č. 12 - 15)
Eiffelová veža (foto č. 16 - 18)

L

Viac...

Púť do Ladcov a na Skalku pri Trenčíne 26.06.2017

Pri krásnom počasí sme absolvovali púť na nové pútne miesto Božieho milosrdenstva v obci Ladce. Po príchode sme mali sv. omšu v novovybudovanom kostole Božieho milosrdenstva a po nej sme sa premiestnili pod horu Butkov na pobožnosť krížovej cesty, ktorá končila pri kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorá je postavená nad kameňolomom s krásnym výhľadom na Považie. Dr

Viac...

Biblická súťaž z Nového zákona 2017 20.06.2017

Aj v tomto školskom roku súťažilo v troch kategóriách skoro 100 žiakov a študentov.

Výsledky:
mladší žiaci 3. - 5. ročník
1. Rebeka Motýľ 233 bodov
2. Tamara Kukucová 87 bodov
3. Martin Kalis 74 bodov
4. Veronika Gostíková 65 bodov
5. Tomáš Ondrík 64 bodov
a ostatní

6. - 8. ročník
1. Vojtech Babinsk&yacu

Viac...

Božie Telo 2017 20.06.2017

Buď vždy pozdravená, čistá hostia, v ktorej je ukryté tajomstvo Krista.
Ach, vitaj, môj Kriste, Boh neomylný, srdce mi daj čisté, ducha posilni!

Teba pozdravujem srdca z celého, Boha, okrem teba, nemám iného...
Ty si môj Boh pravý, ty si Spasiteľ, tys´ Kráľ všetkej slávy a Vykupiteľ...

Viac...

1. sv. prijímanie 2017 07.06.2017

Ďakujem ti, Ježiš môj, za tento krásny čas,
keď k nám všetkým prichádzaš a chceš obnoviť nás.

Ty sám prichádzaš, ja ti srdce otvorím,
vstúp a zostaň navždy v ňom,
s tebou nad zlom zvíťazím.

Viac...

Púť na Spiš 25.05.2017

V jubilejnom roku sv. Martina, patróna diecézy vyše 60 veriacich sa zúčastnilo dekanskej púte do nášho katedrálneho chrámu sv. Martina. Najprv sme navštívili cintorín, kde je pochovaný biskup Mons. František Tondra a mnohí kňazi. Slávnostnú sv. omšu slúžil Mons. Anton Tyrol, gen. vikár. Po sv. omši bola pre

Viac...

Svätomartinský relikviár 09.05.2017

V tomto jubilejnom roku sv. Martina naša farnosť privítala relikviár, v ktorom sa nachádzali relikvie sv. Martina, sv. Pia V., sv. Valentína a relikvie bl. Zdenky Schelingovej. Pri večernej sv. omši, na ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich sme si prečítali niektoré významné udalosti zo života sv. Martina a takto sa pripravovali aj na dekanskú p&uacu

Viac...

Miništrantský turnaj 09.05.2017

Tento rok futbalový turnaj miništrantov usporiadala farnosť Zuberec. Z dekanátu bolo prihlásených 6 mužstiev. Naši miništranti prehrali až vo finále a skončili na druhom mieste. Reprezentovali nás: Vladimír Šinál, Gracjan Motýľ, Timotej a Marián Stas a Igor a Ladislav Gábor.

Výsledka zápasov:
Liesek -

Viac...

Biblická olympiáda 2017 09.05.2017

Aj v tomto roku naši žiaci aj stredoškoláčky zvíťazili v dekanských kolách a postúpili na diecézne kolo. Tak ako vlani aj tento rok skončili na treťom mieste. Základnú školu reprezentovali: Patrik Stas, Filip Mäsiar, Gracjan Motýľ. Za gymnázium v Trstenej súťažili: Petra Baňáková, Katarína Gasperová.
Srdečne bl

Viac...

Veľká noc 2017 21.04.2017

Vstal slávne z hrobu Kristus Pán:
z temnôt sa víťaz vynára,
do okov zavrel vládcu tmy
a brány neba otvára.

Ježišu, ty buď naveky
nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu
znovuzrodených milosťou.

Viac...

Januárová pobožnosť 30.01.2017

Krásnu januárovú nedeľu sme využili na pobožnosť sv. ruženca k Sedembolestnej Panne Márii. Začali sme pri kaplnke Dobrého Pastiera a posledné tajomstvo sv. ruženca pri kríži, pri ktorom sa nachádza krížová cesta Bolestnej Matky.

Viac...

Jasličková pobožnosť 30.01.2017

Azda si ani nevieme predstaviť vianoce bez jasličkovej pobožnosti. Aj tento rok vyše 80 účinkujúcich spríjemnilo svojim vystúpením sviatok Pánovho príchodu na zem.

Betlehem mesto nádeje, tu naša radosť zazneje.
Pán nás tu prišiel vykúpiť, a všetkým nebo zatúžiť.
Pozdravujem ťa jaskyňa, tu sa

Viac...

Or. Hámre - cintorín 03.11.2016

S kresťanskou nábožnosťou sa schádzame na tomto svätom poli, v ktorom sa sejú telá porušiteľné a vstávajú neporušiteľné, telá potupené a vstanú slávne, telá slabé a vstanú mocné, telá živočíšne a vstanú duchovné. Tu odpočívajú telesné pozostatky našich zosnulý

Viac...

Tri koruny 22.09.2016

Medzi krásne prírodné kúty Poľska patria aj Pieniny nad riekou Dunajec. Naše kroky viedli práve po turistických chodníkoch Pienin s vrcholom Tri koruny 982 m n. m.. Pri peknom počasí vidieť aj vrcholky Tatier ba až Babiu Horu. Po zdolaní týchto štítov sme navštívili chrám Panny Márie v Sromowce Nižne. Cestou späť sme navští

Viac...

Sedembolestná Panna Mária 22.09.2016

Mária, Panna bolestná,
patrónka nášho SLovenska,
ty poznáš všetky úzkosti,
buď s nami v žiali, v radosti.

Ty nesieš všetkým útechu
a chrániš všetkých od hriechu;
voláme k tebe v každý čas:
u Syna svojho pros za nás.

Viac...

Prvá púť na Osadu 12.09.2016

Slnečnou žiarou, Panna, ovenčená,
dvanásť hviezd skvie sa vôkol tvojej hlavy,
za podnož Mesiac máš a z krásnej tvári
neha ti žiari.

Ochraňuj nás i našu vieru v Boha,
vzdialených navráť k otcovskému domu,
tých, čo pokrýva tôňa smrti, prebuď,
pozdvihni k nebu.

Viac...

Púť do Litmanovej a Smižian 26.08.2016

V tomto roku Božieho Milosrdenstva veriaci farnosti sa zúčastnili na púti, kde sme najprv navštívili pútne miesto Litmanová, na ktorom sme sa pomodlili krížovú cestu, prezreli toto pútne miesto. Potom sme navštívili gotickú baziliku minor v Kežmarku. V kláštore redemptoristiek sme potešili našu rodáčku, sestru Máriu Vrabčekovú.

Viac...

Oslava Nanebovzatej Panny Márie 26.08.2016

Slnečnou žiarou, Panna, ovenčená
dvanásť hviezd skvie sa vôkol tvojej hlavy,
za podnož Mesiac máš a z krásnej tvári
neha ti žiari.

Smrť si premohla, skrotila si peklo
a za nás prosíš svojho Syna, Krista,
Kráľovná mocná, ktorej sa zem korí
aj rajské zbory.

Viac...

Oprava kaplnky - Osada 27.07.2016

V roku 1874 bola postavená pri ceste z Osady do Hámrov kaplnka Panny Márie. Keďže dedina Osada v roku 1953 bola zatopená vodami Oravskej priehrady, obyvatelia sa presídlili do mnohých častí Slovenska a Čiech. Jednou z pamiatok, ktorá ostala je spomínaná kaplnka. Veriaci farnosti Liesek sa podujali na generálnu opravu, hlavne firma Grif plus pod vedením p. Mariána Revaja.

Viac...

Miništrantský turnaj 28.06.2016

Koncom školského roka sa usporiadal turnaj miništrantov do 13 rokov v Trstenej. Zúčastnilo sa 7 mužstiev z dekanátu. Našich miništrantov reprezentovali: Marián Stas, Timotej Stas, Igor Gábor, Vladimír Šináľ, Gracjan Motýľ. Darilo sa im veľmi dobre a prehrali až vo finále s miništrantami zo Zuberca a skončili na druhom mieste. Za najlepšieho brank&

Viac...

Biblická súťaž 2016 21.06.2016

Aj tento šk. rok sme mali biblickú súťaž, ktorá bola v každom kole s iným zameraním.


                        Výsledky biblickej súťaže 2015/2016

Ročník 3 – 5 ZŠ
1.    Rebeka Motýľ           217 bodov
Viac...

Kňazské rekolekcie 14.06.2016

V mesiaci jún, v ktorom sú kňazské vysviacky bola v našej farnosti kňazská rekolekcia z príležitosti okrúhlych
kňazskch jubileí kňazov. Sv. omšu celebroval dekan trstenského dekanátu vdp. Ján Marhefka s kňazmi dekanátu.

Viac...

100 rokov DHZ 14.06.2016

Pri príležitosti 100. výročia založenia hasičského zboru bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval vojenský biskup Mons. František Rábek. Tejto slávnosti sa zúčastnili aj pozvané hasičské zbory zo susedných dedín a tri zbory hasičov z poľských družobných miest.

Bohu na slávu a blí

Viac...

Výlet detského zboru 08.06.2016

Aj tento rok detský zbor absolvoval výlet na Spiš. Najprv sme navštívili Beliansku jaskyňu, kde sme obdivovali krásu rôznych prírodných útvarov. Potom sme navštívili kežmarský hrad a centrum mesta s gotickým kostolom Povýšenia Svätého Kríža. Nakoniec sme boli navštíviť našu rodáčku v redemptoristickom kl

Viac...

Pobožnosť na Zjavenie Pána 08.01.2016

Dnes šli mudrci na cestu,
nasledujúc jasnú hviezdu.
Svetlo svetlom vyhľadali,
Ježišovi dary dali.

Nech ti je sláva, Ježišu,
cez večnosť, v ktorej kraľuješ
s Otcom i Duchom presvätým,
že sa dnes ľudstvu zjavuješ.

Viac...

1. sv. prijímanie 08.06.2016

Ako žiari dnes náš kostolík
celý v bielom víta nás.
Nad oltárom žiari spásy kríž
kvety biele vôkol nás.
Veľká slávnosť práve začína,
my si rúčky práve spíname,
na ústa nám sadá pesnička,
koho to dnes vítame?
To dnes príde medzi nás
Víťaz, K

Viac...

Sviatok sv. Floriána 13.05.2016

Z príležitosti sv. Floriána patróna hasičov bola slávnostná sv. omša pri kaplnke Panny Márie za účasti hasičského zboru a ich kolegov z Poľska. Po sv. omši hasiči pripravili pre veriacich guľáš.

Viac...

Svätá Zem 20.04.2016

Aj tento rok sa naši veriaci zúčastnili 4 púte do Svätej Zeme. Navštívili sme tieto miesta:
Jeruzalem (foto 1-11)
Betlehem (foto 12-16)
Hajfa (foto 17, 18)
Hora Karmel (foto 19-21)
Nazaret (foto 22-25)
Kána Galilejská (foto 26-28)
Hora Tábor (foto 29, 30)
Galilejské more (foto 31-33)
Hora Blahoslavenstiev (foto 34-37)
Tabgha (foto 38-43)
Kafa

Viac...

Božie Telo 08.06.2016

Aby nám zostala trvalá pamiatka veľkého Božieho dobrodenia, Ježiš zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, ktoré majú veriaci prijímať pod spôsobami chleba a vína. Nijaká iná sviatosť nie je spasiteľnejšia ako tá, ktorou sa očisťujú hriechy, zveľaďujú čnosti a myseľ sa napĺňa hojnosťou všetkých duchovných daro

Viac...

Nedeľa Dobrého Pastiera 20.04.2016

Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?

Viac...

Biblická olympiáda 20.04.2016

Aj tento rok sa naši žiaci ZŠ a študentky reprezentujúce gymnázium Trstená dostali na diecézne kolo v biblickej olympiáde. Obidve družstvá skončili na treťom mieste či už medzi základnými alebo strednými školami. Blahoželáme!

Viac...

Veľká noc 2016 31.03.2016

Pane Ježišu Kriste, ty sám si nám zjavil, že "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil." (Jn 3, 16-17)

Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už n

Viac...

Púť do Krakowa 08.03.2016

Z príležitosti jubilejného roku Milosrdenstva sa uskutočnila dekanská púť do chrámu Božieho Milosrdenstva v Krakowe. Veriaci zo všetkých farností trstenského dekanátu (okolo 1000 veriacich) sa zúčastnilo na pobožnosti sv. ruženca, sv. omši a prehliadke milostivých miest tohto pútneho miesta. Poobede v chráme sv. Jána Pavla II. bola katechéz

Viac...

Prázdninová lyžovačka 08.01.2016

75 mladých lyžiarov zažilo krásu lyžovačky pri troch rôznych počasiach na zjazdovke vo Vitanovej. Najprv nám pekne snežilo, potom dve hodiny bez mráčika pri lúčoch slnka a nakoniec veľká oblačnosť. Unavení ale šťastní zakončujeme čas prázdnin.

Viac...

Jasličková pobožnosť 2015 04.01.2016

Veľká udalosť Narodenia Pána nás zhromaždila aj počas týchto sviatočných dní v Božom chráme. 110 účinkujúcich dvíhalo nášho ducha, aby sme aj v tieto chvíle načerpali duchovnú posilu pre náš život.


Presvätý Boh sa nám narodil
v chudobnej stajni,
s anjelmi spievajme radostn&y

Viac...

Relikvie sv. Gianny 24.09.2015

Počas týchto týždňov putovali po farnostiach relikvie sv. Gianny Beretty-Mollovej. Aj naša farnosť mala tú milosť mať relikvie v našom chráme. Veriaci si pozreli film o jej živote a svätorečení. Medzi vitrážami svätých v našom chráme je aj vitráž sv. Gianny.
Sv. Gianna, oroduj za nás!

Viac...

Pochod za život 24.09.2015

Na národnom pochode za život sa zúčastnili aj veriaci z našej farnosti.

Viac...

Slávnosť Sedembolestnej 24.09.2015

Aj tento rok nám prialo počasie, aby sme mali sv. omšu na našom pútnom mieste Bolestí Panny Márie, ktorej sa zúčastnilo pekný počet veriacich. Po sv. omši bola krížová cesta k Bolestiam Panny Márie.

Viac...

Pobožnosť pri kaplnke 24.09.2015

Mária, Ježišova matka a Matka Života,
ďakujeme ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna
jediného Spasiteľa a nádej pre svet.
Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Životom sveta
a ktorý je Pánom na veky vekov.

Viac...

Nanebovzatie Panny Márie 19.08.2015

V tento veľký mariánsky sviatok sme oslávili Pána a Božiu Matku sv. omšou a pobožnosťou sv. ruženca na našom pútnom mieste pri kaplnke Panny Márie.


To najlepšie, čo som stvoril,
je moja Matka.
Matku som potreboval a stvoril som ju.
Stvoril som ju skôr ako ona mňa.
To bolo istejšie.
Teraz som naozaj človek ako t&iacu

Viac...

Granaty 10.08.2015

V krásny augustový deň sme si urobili túru do poľských Tatier. Z hrebeňa Orlej Perci sme zdolali tri štíty Granatov - Zadni (2 240 m n. m.), Pośredni (2 235 m n. m.), Skrajny (2 225 m n. m.). Zo všetkých štítov bol krásny pohľad na celú Orlu Perc od Swinice, cez Kozi Wierch až po Krizne. Z pohľadu na východ bolo vidieť celé Belianske Tatry, Lomnický &sc

Viac...

Pobožnosť v Ludzmierzi 05.08.2015

Nedeľnú pobožnosť sme absolvovali v Poľsku na pútnom mieste v Ludzmierzi. Púte sa zúčastnilo vyše 120 veriacich z toho viac ako 30 prišlo na toto pútne miesto na bicykloch po novej cyklotrase, ktorá začína v Trstenej a končí v Nowom Targu (37 km). Od kaplnky Panny Márie v Liesku do Ludzmierza je 30 km, ktoré sme prešli za 1:30 min. Na pútnom mieste sme mali pob

Viac...

Poďakovanie za púť 24.07.2015

Po absolvovaní púte našich veriacich na svetoznáme pútnické miesta, sme poďakovali Nebeskému Otcovi za všetky milosti sv. omšou a Krížovou cestou Bolestí Panny Márie.

Viac...

Púť do Lúrd a Fatimy 24.07.2015

V dňoch 8. - 16. 7. 2015 veriaci našej farnosti sa zúčastnili na púti cez Taliansko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko.Najprv sme navštívili Miláno (foto 1-3), kde sme navštívili druhú najväčšiu gotickú baziliku na svete, v ktorej sa nachádzajú relikvie sv. Karola Boromejského. Po prehliadke mesta sme pokračovali v ceste do prímorsk&ea

Viac...

Sviatosť birmovania 25.06.2015

Sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo z rúk otca biskupa Mons. Andreja Imricha 178 mladých našej farnosti.


Duch Svätý, náš Tešiteľ,
sedem darov nám udeľ;
zostúp na nás z výsosti,
posilni nás v sviatosti.

Urob si v nás príbytok,
múdrosti daj dostatok,
by sme Bohu sl&uac

Viac...

1. sv. prijímanie 25.06.2015

Dietky srdca nevinného do kostola prišli sme
uctiť Krista premilého,jemu zbožne spievame.
Prinášame srdcia svoje, ktoré horia zbožnosťou,
čakajú nás žitia boje, posilni nás milosťou.

Ako dietok milovníka, Ježiško, ťa poznáme,
tak skrz tvojho služobníka obetu ti konáme.
Na oltári chlieb na telo, víno na krv pre

Viac...

Staré Hory 15.06.2015

Na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sme absolvovali púť k Starohorskej Panne Márii. Najprv sme po pol hodinovom výstupe navštívili krásu Harmaneckej jaskyne. Mnohí z nás boli v jaskyni po prvýkrát v živote. Potom sme Nebeského Otca oslávili na mariánskom pútnom mieste sv. omšou a po nej modlitbou sv. ruženca. Cestou späť sm

Viac...

Babia Hora 1725 m n. m. 11.06.2015

Za pekného nedeľného júnového poobedia sme absolvovali túru na najvyšší vrch Slovenských Beskýd Babiu Horu (1725 m n. m.). Začali sme od Hviezdoslavovej hájovne a za dve hodiny sme stáli na vrchole pri pamätníku sv. Jána Pavla II., ktorý veľakrát vystúpil na tento vrchol. Okrem tohto pamätníka je tam aj obelisk z roku 1802, kto

Viac...

Biblická súťaž 2014/2015 11.06.2015

Počas školského roka prebiehala biblická súťaž z kníh Nového Zákona. Všetci súťažiaci podľa výsledkov získali cenu a hlavná cena bola Festival mládeže v Medžugorí.

Ročníky 3.-5. ZŠ
1.Tomáš Pardel 247 bodov
2.Gracjan Motýľ 245    
3.Vladimír Šináľ 169
4.Rebeka

Viac...

Slávnosť Božieho Tela 11.06.2015

Sviatosť tela tajomného veleb, jazyk, vďačne chváľ! Veleb predrahú krv jeho, ktorú za nás vylieva; on plod lona panenského slávny, dobrý, večný Pán.
Slovo v tele slovu dáva moc chlieb v telo premeniť, z vína sa krv Krista stáva, akože to pochopiť? Čisté srdce viera pravá sama stačí presvedčiť.

Viac...

Májová pobožnosť 11.06.2015

Čo dnes tak milo zaváňa, sem z rozvitého hája?
To konvalinka vyzváňa na príchod Kňažnej mája.
Ó, vitaj, vitaj Svätica, Kráľovná krásy, kvetu,
hlás každý háj i kvetnica jej čnosť a krásu svetu!

Ó, vitaj, Panna Mária, svet chváli ťa a jasá;
čistotu chváli ľalia a lásku ruža hl&

Viac...

Výlet detského zboru 19.05.2015

Odmena za celoročné nácviky a spevy v chráme bol pre detský zbor výlet na Spiš. Najprv sme navštívili jaskyňu Zlá diera za Braniskom. Pre deti veľká atrakcia, lebo museli liezť a prechádzať cez malé kamenné otvory. Popri kvalitnom výklade sprievodkyne mohli vidieť aj výzdobu tejto jaskyne, v ktorej ešte prebývajú netopiere. Vďaka pat

Viac...

Nedeľa Dobrého Pastiera 27.04.2015

Pane Ježišu, dobrý Pastier, ty si dal svoj život, aby sme všetci mali život. Udeľ nám, spoločenstvu veriacich v celom svete, plnosť života a urob nás schopnými vydávať svedectvo o tomto živote a sprostredkúvať ho aj iným. Pane Ježišu, udeľ plnosť života kresťanským rodinám, aby boli horlivé vo viere a v službe cirkvi a tak napomáhali vzrast svät&y

Viac...

Veľká noc 2015 12.04.2015

Zmiluj sa, Bože, nado mnou
pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie
znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu
a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou.

(foto 1-38)

Nech z výšin neba radosť znie,
nech jasá more, plesá zem:
Ukrižovaný z

Viac...

Prázdniny 18.02.2015

Krásu prázdninových dní mladší využili na stavanie snehových maskotov, ktoré sa im ako-tak aj podarili. Či už je to korytnačka, lienka, slimák, myška a či sfinga. A starší v počte 95 sa zúčastnili lyžovačky v čarokrásnom prostredí Roháčov.

Viac...

Prázdninové radovánky 03.02.2015

Počas polročných prázdnin sme využili peknú nádielku snehu na nedeľnú sánkovačku pri kaplnke Panny Márie a na ďalší deň vyše 80 lyžiarov zažilo super lyžovačku v Roháčoch na Spálenej.

Viac...

Stretká 30.01.2015

Vo Fajn Klube zažívajú spoločenstvo a prítomnosť Boha aj deti. Cez rôzne zamyslenia, aktivity, hry a tvorivú činnosť si spolu odovzdávame radosť, ktorú máme ako Božie deti, pretože „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3)

Viac...

Dobrá novina 16.01.2015

Tento rok nebol výnimkou a znovu sa naša farnosť zapojila do zbierky Dobrá novina. 74 detí a 22 animátorov vyšlo do lieseckých ulíc ohlasovať radostnú zvesť o narodení Božieho Syna a zároveň pomôcť najchudobnejším v Afrike. To, že to malo zmysel a mnoho milostí, sme necítili len na premrznutých líčkach, ale aj na  krásnej

Viac...

Trojkráľová pobožnosť 06.01.2015

Na slávnosť Zjavenia Pána pri krásnom zimnom počasí sme absolvovali nielen túru, ale aj pobožnosť na našom pútnom mieste Siedmich Bolestí Panny Márie. S výhľadom na Hornú Oravu a pri speve vianočných kolied, ale aj guľovačke detí sme pookriali na tele aj na duši.

Viac...

Kapustnica 05.01.2015

Dobrú novinu sme na sviatok sv. Štefana všetkým domov doniesli, a potom sme sa za jedným stolom ako rodina všetci stretli. Vianočná kapustnica, štedrosť úsmevov, spoločný čas s priateľmi, výnimočnosť každého jedného z nás, spev a radosť v srdciach, chuť slúžiť a byť tu pre druhých, nás v tento spoločný večer napĺňalo vďač

Viac...

Fajn klub 05.01.2015

Sv. Don Bosco hovorí: „Všetko, čo robíš, rob na slávu Božiu.“
Prerábanie, zoškrabovanie, maľovanie, upratovanie, spotené čelá, voľný čas nás a všetkých, ktorí ochotne pomáhali, snaha urobiť niečo pre iných. No nie je to o nás, je to o Bohu, ktorý v nás živí túžbu dávať sa deťom a mla

Viac...

Novoročná lyžovačka 03.01.2015

V prvých dňoch nového roka pri krásnom počasí a pekne upravenom lyžiarskom svahu 60 lyžiarov využilo prázdninový čas v krásnom prostredí na svahu nad Vitanovou. S pohľadom od Belanských Tatier až po Roháče.

Viac...

Jasličková pobožnosť 02.01.2015

Slávnosť Narodenia Pána sme aj v tomto roku oslávili meditatívnou jasličkovou pobožnosťou, pri ktorej účinkovalo vyše 100 veriacich.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha... V ňom bol Život a ten Život bol svetlom ľudí... Bolo však pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúce na tento svet.

Viac...

Ruženec k Sedembolestnej 13.10.2014

Modlitba ruženca k Sedembolestnej Panne Márii je vhodným liekom na choroby nášho storočia: na negáciu hriechu a na nedostatok pokánia. Pri modlitbe tohto ruženca a rozjímaní o siedmich bolestiach Panny Márie si vyprosujeme silu konať pokánie. Prosíme za tých, ktorí nevedia prosiť o odpustenie, a tým zarmucujú Pána. Preto sa aj my stretávame p

Viac...

Nízke Tatry 13.10.2014

Aj keď v dolinách sme si užívali teplo babieho leta, na hrebeňovke sme zažili víchor a veľkú hmlu. Našu túru sme začali v baníckej osade Magurka (1050 m n. m.) pri kostolíku Panny Márie Ružencovej. Po hodine sme vyšli na Mestskú horu (1529 m n. m.) a po ďalšej hodine do sedla Ďurkovej (1750 m n. m.). Počas trojhodinovej hrebeňovej túry sme prešli Malý

Viac...

Letný tábor 06.10.2014

Letný tábor eRko Liesek, 14 - 19.8.2014

Aj tento rok sa 48 mladých spolu s 20 animátormi rozhodlo bojovať v armáde Kráľa a V MENE PÁNA ZÁSTUPOV. Inšpirovaní príbehom Dávida, sme odhaľovali Boží plán s nami, a to, že On pozná zámer, ktorý s nami má (Jer 29,11). Rovnako ako Dávid, aj my sme sa museli naučiť bezhranič

Viac...

Slávnosť Sedembolestnej 17.09.2014

V tomto jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie sme oslávili Nebeského Otca a tú, ktorá sprostredkovala Božieho Syna - našu Nebeskú Matku Sedembolestnú sv. omšou na našom pútnom mieste. Po sv. omši aj pobožnosťou krížovej cesty Bolestí Panny Márie.Deti Matky Márie,
obraz jej múk zn&aacut

Viac...

Lúčna 1 653 m n. m. 09.09.2014

Pri peknom počasí, keď mnohí pracovali pri kopaní zemiakov a nemohli sa zúčastniť túry predsa sa nás pár turistov zišlo, aby sme absolvovali túru hrebeňa od Osobitej po Lúčnu. Po hodine a pol sme vystúpili do sedla pod Osobitou 1 521 m n. m. a pokračovali cez Kasne 1 541 m n. m., Roh 1 573 m n. m. a po dvoch hodinách sme prišli na vyhliadkový vrch Lúčna

Viac...

Letný tábor 2014 31.07.2014

Dňa 2. júla 2014 naše malé deťúrence dorazili na kráľovský dvor, kde sa dozvedeli,  že ak sa chcú stať pravými princeznami a rytiermi kráľa musia prejsť tvrdým a dlhým výcvikom. Deň po dni prechádzali rôznymi tréningami, ktoré boli rôzneho charakteru. Niektoré boli zamerane na ich šikovnosť, vynaliezavosť, odolnosť.&nbs

Viac...

Malá a Veľká Studená dolina 27.07.2014

Krásnu prázdninovú sobotu využilo 34 vysokohorských turistov na túru Malej a Veľkej Studenej doliny. Po 2:30 hodine sme prišli z Hrebienka k Téryho chate (2015 m n. m.). Po krátkom  občerstvení sme sa vydali cez atraktívne Priečne sedlo (2352 m n. m.) a pokračovali sme k Zbojníckej chate (1960 m n. m.). Trasa od Téryho chaty nám trvala 3 hodiny. Tu sme si opä

Viac...

Púť do Talianska 14.07.2014

V dňoch 7. - 11. júla 2014 sme absolvovali (zvlášť mládež 14 a 15 ročná) púť do Talianska.
Navštívili sme rodisko sv. Františka a Kláry - Asissi, večné mesto Rím so všetkými štyrmi bazilikami a Nettuno - baziliku sv. Márie Goretti s jej relikviami.
Bazilika sv. Františka (foto č. 1 - 8)
Bazilika sv. Kláry (foto č. 9

Viac...

Krížová cesta Bolestí Panny Márie 22.07.2014

V tomto jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie bola postavená pri kríži nad dedinou krížová cesta Bolestí Panny Márie. Požehnanie bolo na sviatok patrónky našej obce sv. Margity Antiochijskej (20.07.2014), františkánmi z Trstenej. Táto rehoľa má privilégium požehnávať krížové cesty, lebo oni sa starajú o pútne miesta vo Sv

Viac...

Božie Telo 2014 26.06.2014

Vzácna a obdivuhodná sviatosť! Spásonosná a hodná všetkej úcty. Môže byť niečo vzácnejšie? Pri tejto sviatosti sa nám nepodávajú pokrmy z obetných zvierat, ako to bolo v Starom zákone, ale v nej sa nám dáva Kristus, pravý Boh. Nijaká sviatosť nie je liečivejšia nad ňu. Veď ňou sa lieči naša hriešnosť, z

Viac...

Detský zbor v Banskej Štiavnici 15.06.2014

Odmenou za celoročné nácviky detského zboru bol výlet do Banskej Štiavnice, ktorá je najvýznamnejším banským mestom, v ktorom sa ťažilo zlato, striebro a vzácne kovy. Navštívili sme banské prírodné múzeum, kde sme sa zoznámili s prácou baníkov v minulosti aj súčasnosti. Potom sme začali prehliadku mesta Nový

Viac...

1. sv. prijímanie 06.06.2014

Láska, radosť a šťastie to
je náš ideál.
Boh nám ju dáva na cestu žitia,
aby sme všetkých milovali,
každému len dobre želali, robili,
a tak nový svet budovali.

Naša doba postráda najviac
pravú lásku.
Ak ju Ty v srdci máš a podľa
nej konáš, Pán bude vždy
s Tebou - n&

Viac...

Biblická olympiáda - 2. miesto 23.05.2014

Tak, ako nám urobili radosť naše žiačky Petra Baňáková a Katarína Gasperová, že zvíťazili v diecéznej súťaži medzi ZŠ a postúpili na celoslovenské biblické kolo, tak ešte väčšiu radosť máme z ich 2. miesta na celoslovenskom kole. Pred nimi boli na 1. mieste o jeden bod žiaci z Michaloviec (Košická gréckokatolíc

Viac...

Biblická súťaž 31.05.2014

3. až 5. ročník ZŠ
1. Gracjan Motýľ 183 bodov
2. Tobias Pardel 127 bodov
3. Marián Stas 112 bodov
4. Vladimír Šináľ 110 bodov
5. Sebastián Motýľ 105 bodov
6. Sára Ondríková 104 bodov
7. Ľubomíra Kručayová 101 bodov
8. Adam Koleják 98 bodov
9. Adela Pardelová 97 bodov
10. Timea Kubicová 95 bodov
a o

Viac...

Púť ku sv. Kinge 20.05.2014

17. mája 2014 sa okolo 120 veriacich, aj keď nie v najlepšom počasí, vydalo na púť do Starého Sacza, kde je kláštor klarisiek, ktorý založila sv. Kinga. Tu sme sa oboznámili s jej životom a históriou tohto kláštora, kde je aj pochovaná. Po prehliadke kláštorného múzea sme navštívili pápežský oltár, na ktoro

Viac...

Fotografie z tretej púte do Svätej zeme nájdete Farnosť / Fotogaléria / Púť vo Svätej zemi 2014 alebo tu.

Biblická súťaž 2013/2014 05.05.2014

Po troch rokoch, kedy naši žiaci obsadili 2. miesto v celodiecéznej biblickej súťaži, sa našim žiačkam Petre Baňákovej a Kataríne Gasperovej podarilo zvíťaziť nielen v okresnom kole, ale aj v celodiecéznej súťaži v Spišskej Kapitule a postúpiť na celoslovenskú súťaž.

Viac...

Veľká noc 22.04.2014

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,
až na smrť na kríži.
             &nb

Viac...

Rehoľné sľuby - Mária Vrabčeková 13.04.2014

"Neboj sa, maličké stádo,
lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo." (Lk 12, 32)

Dňa 19. marca 2014 zložila dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na tri roky naša rodáčka sr. Mária Vrabčeková v kláštornom kostole Ježiša Krista Vykupiteľa sveta v Kežmarku, v reholi redemptoristiek.

Noc v škole 11.04.2014

eRko, 07. - 08. 02. 2014

Ako ovečky Pastiera hľadali a v piatok večer v škole spali Bol piatok poobede a my sme sa chystali do školy. Áno, dobre počujete. V piatok poobede sme si zbalili malé batohy, spacáky a prezuvky, niečo sladké pod zub a už sme cestovali do Tvrdošína do Základnej školy. Bolo nás dosť - 20 deťúreniec a skoro toľko animátorov. Aj jedla bo

Viac...

Ples mladých 26.03.2014

eRko, 25.01.2014

Nestačilo nám plesov tento rok. Spravili sme si vlastný. Už druhý v sérii Plesov mladých.
Bola sobota, 25. januára. Keď sme všetci doupratovali, vyfintili a vyobliekali, vybrali sme sa o 19:00 do sály. „ Plesajte všetci ľudia! “ , bola téma nášho plesu. Prečo? Nechali sme sa inšpirovať lieseckou ve

Viac...

Krajina rozprávok 26.03.2014

eRko, 20.02.2014

Kde bolo, tam bolo, v jeden krásny slnečný prázdninový deň, sa náš kultúrny dom premenil na zázračnú krajinu rozprávok. Žilo v nej veľa rozprávkových bytostí, od princeznej Meridy, cez včielku Máju, Popolušku, siedmych trpaslíkov, siláčku Pipi a mnohé ďalšie, aké v&

Viac...

Prázdninová lyžovačka 19.02.2014

Krásny prázdninový deň 60 lyžiarov využilo na lyžovačku na najkrajšej zjazdovke Oravy - v Spálenej doline pod roháčskymi končiarmi. Vyše polovica z nich po prvýkrát navštívila tento lyžiarsky areál a mohla obdivovať krásu Ostrého Roháča, Troch kôp, Salatínov, Osobitej,... aj samotnej zjazdovky.

Viac...

Jasličková pobožnosť 2013 30.12.2013

"Kým tam boli, nadišiel Márii čas pôrodu i porodila prvorodeného Syna a dali mu meno Ježiš."

Pri príležitosti vianočných sviatkov bola aj tento rok v našom chráme jasličková pobožnosť. Začiatok sa niesol v duchu života sv. Františka z Assisi, ktorý ako píše história, ako prvý v jaskyni v lesoch v blízkosti Assisi nacvič

Viac...

Ružencová pobožnosť 29.10.2013

Poslednú októbrovú nedeľu pri krásnom počasí sme sa stretli pri modlitbe sv. ruženca na našom pútnom mieste Panny Márie. Pobožnosť doprevádzal spevom náš chrámový zbor.
Po pobožnosti naše deti a mládež súťažili o najkrajšieho šarkana a o čas, komu bude najdlhšie lietať. Mnohí za pomoci rodičov svoje diela dok&

Viac...

Hrebeň Západných Tatier 10.10.2013

V krásnom počasí prvej októbrovej soboty absolvovalo 47 turistov náročný hrebeň Západných Tatier. Začali sme v Račkovej doline, cez Otrhance, Jakubinú až na Volovec a Zverovku. V čarokrásnom prostredí sme absolvovali deväť vrcholov tejto hrebeňovky. Namáhavá túra, ktorá nám trvala od 7:30 hod. až do 19:30 hod. kedy sme prišli už po tme k

Viac...

Tábor mladých 2013 - Novoť 30.08.2013

Tábor mladých 2013 - Novoť
16.-21.8.2013

Cestičky našich 44-och mladých účastníkov viedli z mnohých kútov Slovenska. O to pestrejšie a veselšie nám bolo.
Kríž - v tomto znamení zvíťazíš, bolo motto nášho tábora.

Poddaní cisára Nera museli z

Viac...

Mladifest 2013 30.08.2013

Festival mladých - MLADIFEST 2013 - Medjugorje
31.7 - 8.8 2013

Boh je veľký vo svojom milovaní. I my, 48-mi mladí, sme sa o tom i tentokrát mohli presvedčiť. Ísť do Medjugorja na Mladifest bolo pre nás mnohých veľkou, nevypovedanou túžbou.  
Mnohí sme sa pýtali: "Je toto pozvanie od Panny Márie pre nás aj tento rok?"...Každ&i

Viac...

Slavkovský štít 2 452 m n. m. 26.08.2013

50 lieseckých turistov zdolalo ďalší z tatranských štítov - Slavkovský. I keď na Hrebienku písala informačná tabuľa čas na zdolanie 4.40 hod. my sme to dokázali za 3 hodiny. Po náročnom výstupe s dobrým pocitom zdolania tohto štítu sme výhľad nemali, pretože bola hmla. Po zostupe sme navštívili nový chrám sv. Petra a P

Viac...

Sivý vrch 1 805 m n. m. 09.08.2013

Krásu letných dní sme využili na nedeľnú poobednú túru na Sivý vrch. Spomedzi vyše 90 turistov najstarší mal 69 rokov a najmladšia 8 rokov. Obdivovali sme krásu tohto jedinečného štítu Západných Tatier, či už flóru, kamenné útesy, výhľady na Nízke Tatry, Liptov, Veľkú a Malú Fatru, Chočsk&ea

Viac...

Nedeľné popoludnie 20.08.2013

V krásnom počasí prázdninovej nedele sme sa zúčastnili pobožnosti pri našej kaplnke Panny Márie a potom cyklisti, ktorí mali záujem absolvovali cyklotúru ku kaplnke Panny Márie po zatopenej obci Osada, ktorá bola postavená v roku 1874. Potom sme sa boli pomodliť pri hrobe neznámeho nemeckého vojaka, ktorý je pochovaný na hámrickej grape. A nak

Viac...

Lurdský dar pre kaplnku 09.08.2013

Počas našej púte v Lurdoch, pútnici kúpili ruženec a sviecu ako dar pre našu kaplnku Lurdskej Panny Márie. Po pobožnosti sa tento dar umiestnil v kaplnke.

Božia Rodička, k Tebe voláme,
by si prispela k našej ochrane.
Ave, ave, ave Mária,
zdravas´, zdravas´, zdravas´ Mária.

Viac...

Návrat bocianov 09.08.2013

Na prvotnej farskej budove pokiaľ sa neasanovala mali svoj príbytok bociany. Po asanácii sa postavil stĺp aj s hniezdom, na ktorom ešte pár rokov hniezdili. Po niekoľkoročnej pauze vlani na jeseň opäť zahniezdili vo farskej záhrade. 10. apríla 2013 sa pár bocianov vrátil z ďalekej Afriky. Vychovali 3 mláďatá, ktoré 4. augusta opustili svoje hniezdo.

Viac...

Hrubý štít 2 171 m n. m. 21.07.2013

Prázdninovú sobotu 85 lieseckých turistov využilo na túru v poľských Tatrách. Z parkoviska na Lysej Poľane sme sa vydali do doliny Piatich poľských plies. Aj keď nám troška zapršalo a štíty boli v hmle a mračnách predsa všetci sme mali túžbu absolvovať túto vysokohorskú túru. Najprv sme obdivovali krásu vodopádu Siklaw

Viac...

Letný tábor - Liptovská Štiavnica 16.07.2013

6. júla to všetko začalo :)  Autobus plný detí pricestoval do Liptovskej Štiavnice na palubu Žltej perly.  No nezostali sme len na lodi, ale spoločne sme sa stávali námorníkmi, ktorí boli odhodlaní vydať sa na more za pokladom. Plavili sme sa po rôznych ostrovoch, ale nebolo to jednoduché, lebo na nás číhali zlí piráti. No my ako odvážni námorníci

Viac...

Turín, Lurdy, La Salette 15.07.2013

Dňa 6. - 13. júla 2013 sme absolvovali púť na pútnické miesta Talianska a Francúzska. V Turíne sme navštívili chrám Panny Márie Pomocnice kresťanov, v ktorom je pochovaný sv. Don Bosco, Mária Mazarellová, Dominik Savio. Sv. omša sa slúžila v prvotnom kostolíku, kde Don Bosco zhromažďoval a vychovával chlapcov z ulice. Prezreli sme si aj chr&

Viac...

Stavba a posvätenie krížovej cesty 24.06.2013

V roku 1791 (pred 222 rokmi) bola postavená kaplnka pod titulom Pánovho umučenia (alebo Eucharistie). Začiatkom 20. storočia veriaci zmenili titul na kaplnku Panny Márie Lurdskej. Po určitých diskusiách, kde bude postavená krížová cesta dohodlo sa, že priestor pred kaplnkou je najviac vhodný pre tento účel. A tak v mesiaci jún sa pristúpilo k realizácii zastaven&iacut

Viac...

Jún - mesiac Božského Srdca 17.06.2013

Božské Srdce Ježisovo, ty si sa na kríži obetovalo nebeskému Otcovi za spásu všetkých ľudí a túto krvavú obetu deň čo deň nesmierne mnoho ráz sprítomňuješ nekrvavým spôsobom na našich oltároch; daj, aby táto obeta nekonečnej lásky slúžila na dobro všetkých.

Viac...

Výlet detského zboru 17.06.2013

Dňa 15. júna 2013 mal detský chrámový zbor výlet do Tatier a okolia. Najprv sme sa zo Štrbského plesa vyviezli lanovkou k chate pod Soliskom a odtiaľ sme vyšľapali na vrchol Predného Soliska (2 093 m n. m.). Odtiaľ sme mali krásny výhľad na Kriváň, Ostrú, Solisko, Štrbský štít, Satan, Bašty, Patriu, Tupú, Končistú,

Viac...

1. sv. prijímanie 02.06.2013

Dňa 26. mája 2013 prijalo po prvýkrát v živote Sviatosť Oltárnu 48 chlapcov a dievčat farnosti.

Nech najsvätejšia obeť Pána, vždy hodná chvály, poklony,
tá obeť večne požehnaná, nech si nás k láske nakloní.
Tak vrúcne kľakám v odovzdaní, zo srdca Pánu ďakujúc,
za túž

Viac...

Májová pobožnosť 19.05.2013

Milovaná nevesta Ducha Svätého,
ty si prijala do svojho lona Božie Slovo,
a tak si darovala svetu život;
v tebe sa človek stáva príbytkom Večného.

Táto socha v našej kaplnke pripomína
tvoju jedinečnú dôstojnosť
a tvoje materské orodovanie.

Súcitná Matka,
modliaca sa Panna,
obraciame sa k tebe,
nech tvoj

Viac...

Biblická súťaž 19.05.2013

Súťaž z náboženstva – Z každého rošku, trošku – 2012/2013
Aj tento školský rok sme mali súťaž, v ktorej v 35.kolách boli otázky zo Starého i Nového zákona, histórie, či liturgiky. Súťažili v troch kategóriách a víťazi si odmiesli ceny, ktoré im budú pripomínať ich zapolenie, ale aj ocenenie ich vedomostí. S&uacut

Viac...

Púť na Hostýn a Velehrad 13.05.2013

V tomto jubilejnom Roku viery a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, a v mariánskom mesiaci máj sme absolvovali púť na najvýznamnejšie pútnické miesta Moravy. Tejto púte sa zúčastnilo 200 veriacich z farnosti (4 autobusy). Najprv sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše na Hostýne, ktorú slúžil pražský kardinál Mons. Milos

Viac...

13.05.2013

Oslavujme hviezdy jasné:
Cyrila a Metoda,
tieto zhora svetlá krásne,
slovenského národa.
Vrúcne zaznej v národe
jediný všetkých hlas:
Ó, svätý Cyril i Metod,
orodujte za nás.

Viac...

Od kaplnky ku kaplnke 01.05.2013

V prvý májový deň mesiaca Panny Márie sme absolvovali cyklotúru od našej kaplnky Lurdskej Panny Márie k opusteným kaplnkám a sochám, ktoré sa nachádzajú okolo bývalej cesty do zaplavených obcí Oravskou priehradou, Osada a Oravské Hámre. Kaplnky a sochy pochádzajú z 19. storočia. Nakoniec sme navštívili aj cinto

Viac...

Nedeľa Dobrého pastiera 22.04.2013

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná O

Viac...

Deň so sv. Cyrilom a sv. Metodom 13.04.2013

Posledný prázdninový deň sme sa rozhodli prežiť spoločne a urobiť tak bodku za jarnými prázdninami.  Stroju času môžeme vďačiť za to, že sme mohli spoznať  život sv. Cyrila a Metoda.  Vžili sme sa do ich doby a životných rol. Okrem toho, že sme sa dozvedeli viac o našich vierozvestcoch,  tak sme si zašportovali, zaskákali a niečo pekné vyrobili :) Ďaku

Viac...

Jarná lyžovačka 02.04.2013

Asi jediný krásny deň počas Veľkonočných sviatkov sme strávili na lyžiach medzi krásnymi Roháčskymi štítmi.

Viac...

Veľká noc 2013 02.04.2013

Obeť svoju veľkonočnú oslavujme, kresťania,
Pán za nás dal krv nevinnú, chváľme ho bez prestania.
Ovce našiel už Baránok, nás, ovečky stratené,
zmieril nás so svojím Otcom, hriechy sú nám zhladené.

Viac...

Zimné radovánky 20.02.2013

Aj takto sa dá s radosťou prežiť nedeľné popoludnie.

Viac...

Lyžovačka 01.01.1900

Aj keď polročné prázdniny boli iba jeden deň, ten sme využili na lyžovačku v Božej prírode. Tak ako vlani, keď sme mali najväčší mráz -31 C v dnešný deň bolo príjemných 4 C, 80 detí a mládeže využilo celodennú lyžovačku na pookriatie tela i duše.

Viac...

Jasličková pobožnosť 2012 27.12.2012

V tomto Roku viery sme oslávili narodenie nášho Pána aj jasličkovou pobožnosťou. Sto účinkujúcich sprítomnilo divadlom, spevom, básňou túto veľkú udalosť, kedy sa Slovo stalo Telom.

Čo je viera?
Viera, to je schopnosť človeka,
ísť po ceste Božej sám.
Sám i keď ho opustia iní.
Viera, to je schopnosť človeka
hovoriť o Božích pravdác

Viac...

Tvorím, aby som daroval 16.12.2012

Každý rok sa koná trojdňový maratón dobrovoľníctva, pod názvom 72 hodín a my sme boli jeho súčasťou. Spoločne sme tvorili rôzne výrobky, ktoré sme v sobotu 8.12.2012 podarovali nizkoprahovému útulku, kde pomáhajú ľuďom bez domova. Zároveň sme im spestrili deň kultúrnym programom, ktorý sme si pripravili. Keďže sme už m

Viac...

Anjelský večierok 16.12.2012

Aj tento rok sme chceli spolu začať ADVENT, obdobie plné túžobného očakávania nášho Spasiteľa. A tak sme sa opäť s deťmi stretli na Anjelskom večierku. Vyše sto ľudí oblečených v bielom čakalo, čo sa bude diať. Na začiatku nám naháňala strach ĽADOVÁ KRÁĽOVNÁ, ktorá kričala, hnevala sa a vôbec sa neusmievala. Jej srdce bolo

Viac...

Zažiar svetlom, nech ťa svet vidí 16.12.2012

„Zažiar svetlom, nech ťa svet vidí...“

Aké je to stráviť deň bez nudy? O tom by vám vedelo porozprávať asi 130 detí, ktoré dňa 31.10.2012 spoločne strávili deň, kde na nudu nebolo vôbec čas.
Bol to deň ako stvorený pre zábavu, šport, adrenalín, radosť. Bol to deň, kedy sme si spolu všetci rozprávali o tom, ako je to, keď

Viac...

Kriváň 2 494,7 m n. m. 07.10.2012

Čo by sme to boli za národovci, keby sme nevystúpili na náš národný kopec Kriváň. Možno pri poslednom krásnom jesennom dni v tomto roku sme boli plní očakávania aký je výstup a pohľad z Kriváňa. Azda nebolo takého dňa na jeseň ako sme zažili 6.10.2012. Však sa presvedčte sami pri prehliadke fotiek z nášho výstupu. Za všetky tieto Božie dary sme poďak

Viac...

Malá Fatra 30.08.2012

Posledné prázdninové dni sme využili na výlet do Malej Fatry. Najprv sme si prešli Jánošíkove diery, potom sme lanovkou vyšli do Snilického sedla a odtiaľ na najvyšší končiar Malej Fatry, Veľký Fatranský Kriváň (1 709 m n. m.). Z tohto končiara sme videli Nízke Tatry, Veľkú a Malú Fatru, Javorníky, Slovenské Besk

Viac...

Rysy 19.08.2012

Krásu letných dní využilo 65 duší dychtivých po kráse veľkolepých Tatier. V krásnom počasí sme vystúpili na končiar Rysov (2 499,6 m n. m.). Pri pohľade na túto krásu mnohí z nás po prvýkrát vystúpili na taký vysoký končiar a videli veľkoleposť tatranských štítov. Pri zostupe sa mnohí osvie

Viac...

Medžugorie 17.08.2012

MÁRIA SI NÁS POZVALA K SEBE DO MEDŽUGORIE

KONEČNE, konečne prišiel deň 30. júl. A s ním odchádza 33 mladých do vytúženej, vymodlenej Medžugorie. Cesta bola dlhá, no keďže radosť omnoho väčšia, nič nám nevadilo ☺. Prvá zastávka bola na druhý deň cesty - Makarská riviera, kde sme sa trošku vyšantili a p

Viac...

Letný tábor - Huty 2012 17.08.2012

DOMOV SA NÁM VERU NECHCELO:)

Kopa smiechu, radosť, hŕba detí, ešte viac hier a zábavy, piesne, táboráky, výborné jedlo, vytúžený spánok, nočné hry, nezabudnuteľné zážitky, nové tričká... všetko a ešte omnoho viac sme spolu, 113-sti účastníci, zažili na našom tohtoročnom tábore.
Čas, kt

Viac...

Slovenský raj 29.07.2012

28. júla 2012 sme navštívili jedno z najkrajších území Slovenska - Slovenský raj. Začali sme roklinou Suchá Bela, kde sme obdivovali Misove, Okienkový, Korytový a iné vodopády. Po vyše dvoch hodinách obdivovania tejto krásy sme vystúpili na vrcholovú turistickú značku, ktorá sa tiahne celým pohorím Slovensk&eac

Viac...

Giewont 16.07.2012

Mnohým sa splnil sen pri pohľade zo Zakopaného vystúpiť na národný kopec poľských Tatier - Giewont 1 894 m n. m. Po 2,5 hodinovej túre stálo na vrchole 48 lieseckých turistov. Krásny výhľad na Západné, Vysoké aj Belianské Tatry nás očaril svojou majestátnosťou. V Kondratovom sedle 1 725 m n. m. sme oslávili Tvorcu všetké

Viac...

Kaplnka Božského Srdca 02.07.2012

V mesiaci jún sa realizovala generálna oprava. 1. júla bola posviacka kaplnky aj novej sochy Božského Srdca.


Oslavujme najsvätejsie Srdce Ježišovo,
venujme mu najvrúcnejšie srdca svojho slovo:
Srdce sväté, prevznešené,
tys´ prameňom milosti,
ó, buď stále velebené
tu i vo večnosti.

Viac...

Benefičný koncert pre Dobrého anjela 28.06.2012

24. júna 2012 bol benefičný koncert Dobrý anjel. Dobrovoľné milodary boli zaslané pre centrum liečby rakoviny. V programe vystúpili spevácke zbory: Križiaci a Alfa z Trstenej, detský zbor a skupina LF z Liesku.

Viac...

Posvätenie kríža v cintoríne 28.06.2012

S pomocou obce sa vytvorilo miesto pre modlitbu a meditáciu v strede cintorína, kde bol posvätený nový kríž.

Viac...

Częstochowa a Oświęcim 11.06.2012

9. júna 2012 sa 90 veriacich zúčastnilo na púti v hlavnom pútnom mieste Poľska na Jasnej Hore v Częstochowej. Najprv sme sa pomodlili krížovú cestu po hradbách Jasnej Hory, poklonili sme sa milostivému obrazu Panny Márie, potom sme mali prehliadku múzeí a nakoniec sv. omšu v kaplnke Ružencovej Panny Márie.

Nájdeš miesto

Viac...

11.06.2012

Na ceste späť sme sa zastavili Oświęcime, v koncentračnom tábore, kde sme si pripomenuli temné roky 2. svetovej vojny. Pri prehliadke sme sa pomodlili na mieste, kde boli popravované obete, aj pri cele, kde zomrel sv. Maximilián Kolbe.

Viac...

Božie Telo 2012 11.06.2012

Ctime túto sviatosť slávnu,
zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu
nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená.

Otcu, Synu jedinému
chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu,
taktiež dobrorečenie;
od obidvoch Poslanému
rovnaké buď uctenie.

Viac...

Misijná púť detí - Levoča 05.06.2012

Aj tento rok sme spoločne, celý autobus detí,  cestovali do Levoče na Misijnú púť. Cestu k bazilike sme si spríjemňovali hrami, spevom, súťažami.... Hore na nás čakalo krásne počasie a veeeeľmi veľa detských tvári. Spoznali sme jedného výnimočného biskupa priamo z Kene, ktorý sa nám vedel pozdraviť aj po slovensky. Potom sme mali sv. omš

Viac...

Biblická súťaž 27.05.2012

Počas školského roka 2011/2012 prebiehala biblická súťaž so Starého zákona. Celkovým víťazom sa stala Petra Baňáková. Spolu s víťazom z najstarších ročníkov Jánom Lieskovským získali hlavnú cenu a to 8 dňový zájazd na festival mládeže do Medžugoria.

Výsledky:<

Viac...

1. sv. prijímanie 28.06.2012

Prvé sv. prijímanie 20. máj 2012

Prišiel si ticho do môjho srdca
v podobe chleba, Ježiš milý.
Prišla aj milosť, čo radosť vlieva
a moje srdce vďaku spieva.

Zajtra ma čakáš, môj drahý Ježiš,
prídem zas k Tebe, Ježišu môj.
Ty v nebi dáš nám večnú spásu.
Dáš spásu ná

Viac...

Púť k Starohorskej Panne Márii 27.05.2012

Detský zbor a miništranti boli v mariánskom mesiaci máj na púti v Starých Horách. Aby to bolo spestrené najprv sme navštívili Harmaneckú jaskyňu. Mnohé z detí navštívili jaskyňu po prvýkrát v živote. Po prehliadke tejto podzemnej krásy sme so zážitkami odchádzali na pútne miesto na Starých Horách. Tu s

Viac...

Fatimská Panna Mária 14.05.2012

Pri príležitosti zjavenia Panny Márie vo Fatime 13. mája 1917 sme absolvovali púť do mariánskych chrámov. Najprv sme navštívili chrám Panny Márie Fatimskej v Zakopanom, kde sme sa pomodlili Loretánske litánie, potom sme navštívili chrám Panny Márie Czenstochowskej na Bachledowke. Tu sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a na koniec ružencov&

Viac...

Nedeľa Dobrého Pastiera 02.05.2012

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útecho

Viac...

Uctenie relikvií sv. Cyrila 25.01.2012

V roku 2013 oslávime významné výročie príchodu vierozvestov Sv. Cyrila a Metoda k našim predkom. Bude tomu 1150 rokov, čo sa Božie slovo po prvýkrát hlásalo v zrozumiteľnej reči ľudu na území terajšieho Slovenska. Chceme so všetkými slovanskými národmi ďakovať
Bohu za dar viery a písma, ktoré znamená začiatok náb

Viac...

Jasličková pobožnosť 2011 27.12.2011

I v noci jasnej cez nebies mraky
Pánov svitne úsmev
a anjelov melodický spev
rozsial v betlehemské pole:
"Pokoj ľuďom dobre vôle".
Prišla Láska...

K Nemu ľudstvo obráť zraky,
by neláska, boj, razom padli.
A jedna znela zemou reč:
"Božské Dieťa z Betlehema,
lásku vkoreň do sŕdc ľudí,
pokoj, ktorého svet nem&

Viac...

Sv. Mikuláš 27.12.2011

Všetky deti sú plné očakávania nie len príchodu narodenia Ježiška, ale predtým sa ešte veľmi tešia na obdarúvavanie sv. Mikulášom. Nesklamal očakávania a navštívil aj našu farnosť.

Viac...

Rekolekcie kňazov Oravy 22.09.2011

Dňa 19. septembra 2011 boli v našej farnosti rekolekcie kňazov všetkých troch dekanátov Oravy. Sv. omšu s kňazmi slúžil Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup.

Viac...

Oprava kaplnky Panny Márie 22.09.2011

V mesiacoch august, september bola rekonštruovaná kaplnka Panny Márie Lurdskej. Kaplnka pochádza z roku 1791 a pôvodne bola kaplnkou Utrpenia Ježiša Krista. Zub času sa postaral o to, aby kaplnka dostala nový šat. Dňa 11. septembra 2011 bola posvätená kaplnka aj zreštaurovaná socha Lurdskej Panny Márie za prítomnosti veriacich farnosti.

Viac...

Letný tábor - Oravské Veselé 2011 02.09.2011

/17. 8 - 21. 8. 2011/
Všetky prípravy vyvrcholili a my, 114-ti lieseckí i čimhovskí mladí i deti, nabalení, natešení, plní radosti sme konečne vyrazili…kde? no predsa sa náš tábor. ☺
Radosť pokračovala, keď sme sa dozvedeli, že sme docestovali do Egypta a patríme do kmeňov Izraela (Jakubových synov).
Netešili sme sa ale dlho, pri&

Viac...

Púť do Klina a Bobrova 16.08.2011

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sme uskutočnili púť na pútne miesta Oravy. Najprv sme navštívili nové pútne miesto nad obcou Klin, kde sa nachádza kaplnka Božieho Milosrdenstva, nad ktorou sa vypína 8 m socha Ježiša Krista, najvyššia socha Krista na Slovensku. Odtiaľ bol krásny výhľad na Hornú Oravu, Oravskú priehradu a Z&

Viac...

Pilsko (1557 m.n.m.) 21.07.2011

Jeden deň počas Erko-ho tábora sme vystúpili na vrchol Pilska, kde sme oslávili nášho Pána pri sv. omši. Aj keď nám počasie neprialo - nevideli sme panorámu Oravy, ale sme vďační P. Bohu, že nepršalo. Viac ako 100 detí a mládeže bez problémov vystúpilo na druhý vrchol Slovenských Beskýd.

Viac...

Slávnosť Kristovho Tela a Krvi 25.06.2011

Chváľ, Sione, Spasiteľa, chváľ Pastiera, Živiteľa,
v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš.

Koľko máš síl, toľko snaž sa: tak je veľká jeho krása,
že ju chváliť nestačíš.

Živý chlieb, čo život dáva, dnes naozaj podľa práva
ospevovať treba nám.

Hľa, chlieb z neba, chlieb anjelov, stal sa ľuďom živým chlebo

Viac...

1. sv. prijímanie 17.06.2011

Dňa 29. mája 2011 pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 40 chlapcov a dievčat z našej farnosti.


Ó, Ježiš drahý, môj Boh a Pán,
ja svoje srdce len Tebe dám.
Ty si môj Kráľ, Ty si môj Pán,
ja Teba milujem a uznávam.

Viac...

Jún - mesiac Božského Srdca 12.06.2011

Cirkev si uctieva a oslavuje Ježišovo Srdce. Klania sa vtelenému Slovu a jeho srdcu, ktoré sa z lásky k ľuďom nechalo prebodnúť za naše hriechy.
(pobožnosť pri kaplnke Božského Srdca)

Viac...

Púť veriacich do Šaštína a Mariánky 12.06.2011

Dňa 11.júna 2011 sa zúčastnilo vyše 100 veriacich púte do Šaštína a Mariánky.
Púte v Šaštíne sa datujú od roku 1564. V tomto roku Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. Angelika prosila o pomoc a jej prosba bola vyslyšan

Viac...

Biblická súťaž 12.06.2011

Počas školského roka prebiehala biblická súťaž z Nového zákona. Súťaž mala 34 kôl a zúčastnilo sa jej vyše 70 žiakov a študentov. Oproti vlaňajšiemu ročníku bola náročnejšia na vedomosti. Maximálne mohli získať 340 bodov.

Výsledky podľa kategórii:
Ročníky 3 – 5 ZŠ:
1. miesto Petra Baňáková  &

Viac...

Sviatosť birmovania 12.06.2011

Dňa  22. mája 2011 bola v našej farnosti  sviatosť birmovania. Sv.omšu koncelebroval a sviatosť birmovania udelil  Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup. Sviatosť prijalo 177 birmovancov.


Zostúp, Duch Svätý, Otcov dar,
k nám do sŕdc ako na oltár;
vyzdob ich kvetmi čností sám
a posväť si n&aa

Viac...

Veľká noc 29.04.2011

Poklona Najsv. Sviat. Oltárnej v Božom hrobe.
Na Veľkonočnú nedeľu bola Veľkonočná akadémia, pri ktorej účinkovalo 90 veriacich, či už lektorov, prednášateľov básni, zbor detí i dospelých.

Viac...

Biblická olympiáda 15.04.2011

Veľký úspech v súťaži Biblickej olympiády, dosiahli naši žiaci František Mäsiar, Ján Pazúrik a Mária Garbiarová. Najprv 16.3.2011 zvíťazili v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v Trstenej a postúpili medzi víťazov všetkých dekanských súťaží v spišskej diecéze.
Diecézne kolo sa uskutočnilo d

Viac...

Anjelský večierok 08.01.2011

Stretnutie detí na anjelskom večierku.

Viac...

Jasličková pobožnosť 2010 29.12.2010

Na sviatok Narodenia Pána bola vianočná akadémia, ktorá sa niesla myšlienkou príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a prinesenie viery našim predkom. Účinkovalo vyše 110 osôb, či už divadelníkov, recitátorov, chrámový zbor dospelých, detí,  folklórny súbor Skorušina a Goral.

Viac...

Betlehemské svetlo 29.12.2010

V ranných hodinách na Štedrý deň bolo prinesené Betlehemské svetlo, ktoré po celej dedine rozniesli skauti. Pri vianočnej vigilnej sv. omši, toto svetlo rozžiarilo aj sviece v našom chráme.

Viac...

40. rokov kňazstva 28.11.2010

Dňa 28.11.2010 sa dožil 40 rokov kňazstva vdp. Štefan Koma, dôchodca žijúci v obci Liesek.  Menovaný pôsobil vo farnosti ako administrátor od roku 1974 do roku 2006. Pri tejto príležitosti slúžil slávnostnú sv. omšu, homíliu predniesol vdp. Martin Koleják, rodák z Liesku. Slávnostnú bohoslužbu spevom doprevádzal miestny chrámový

Viac...

Skorušina 19.11.2010

Prázdninové dni sme využili na túru na Skorušinu 1314 m. odkiaľ bol krásny výhľad na Vysoké a Západné Tatry a Hornú Oravu s Babou horou.

Viac...

Posvätenie krížovej cesty 30.09.2010

Pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. Michala, archanjela, bola posvätená zreštaurovaná krížová cesta z obdobia 18/19 storočia. Odpustovú sv. omšu slúžil a posviacku krížovej cesty vykonal františkán páter Mikuláš Bohdal z Trstenej.

Viac...

Dolina Kościeliska 01.09.2010

V posledné dni prázdnin sme si spestrili výletom do Poľských západných tatier.
V Kościeliskovej doline sme si prezreli  jaskyňu,  ktorá sa volá  Mroźna a je v nadmorskej výške 1110 m.n.m. Potom na konci doliny sme prišli k jedinému plesu v Poľských západných tatrách, ktoré sa nachádza pod vrchom Smrečiny a pod

Viac...

Letný tábor 2010 09.08.2010

Prišiel 9. august – pre všetkých nás „táborových“, veľmi vzácny a vytúžený deň. Konečne začíname! Zbalili sme  batožinu, naplnili autobus a veselo vycestovali do neznáma. A to naše putovanie sa nám až tak zapáčilo, že sme sa rozcestovali do všetkých kútov sveta. Stretli sme mnoho vzácnych ľudí &n

Viac...

Púť k Matke Božej 26.08.2010

Na sviatok Panny Márie Kráľovnej bolo 160 veriacich na púti v mariánskych kostoloch poľského Podhaľa. Začali sme na pútnom mieste v Ludmierzi, ktorého začiatky sú v roku 1234. Navštívili sme v chrám, v ktorom sme sa pomodlili Loretánske litánie  a potom sme sa presunuli do ružencovej záhrady, kde sme rozjímali nad ružencom svetla. Po skonč

Viac...

Púť k blahoslavenej Zdenke 04.08.2010

Pri príležitosti sviatku bl. Zdenky sa uskutočnila farská púť do Krivej, rodiska bl.Zdenky. Viac ako 150 veriacich z farnosti sa zúčastnilo na sv.omši, pri ktorej si pripomenuli veľkú osobnosť Oravy, ktorú blahorečil nebohý pápež Ján Pavol II. v roku 2003.

Viac...

Mládež na Babej hore 08.07.2010

V prvých dňoch prázdnin sme vystúpili na vrchol Babej hory (1725 m). Nazbieralo sa nás vyše 70...od detí až po starších. Výstup nám trval 2.30 h. Zo začiatku krásne počasie, ale na vrchole sme sa presvedčili, ako sa rýchlo mení počasie na horách...
Na samotnom vrchole je postavený pamätník arcikniežaťu Jozefovi Habsburskému,

Viac...

Kalwaria Zebrzydowska 19.06.2010

Dňa 19. júna 2010 sa uskutočnila farská púť na významné pútne miesta Poľska. Púte sa zúčastnilo 140 veriacich.
Najprv sme navštívili Kalwariu Zebrzydowsku. Začiatky tohto pútneho miesta siahajú do r. 1600, kedy bola vybudovaná kaplnka Ukrižovania. Kostol a kláštor boli postavené v r. 1604-1609. Od roku 1604 sa začali budovať kaplnky Kr&

Viac...

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježiša Krista 09.06.2010

"Pozdravujme Božské Srdce, plné lásky plameňa!
Prebodnutie, krvácanie lásku jeho znamená."

Viac...

Procesia Božieho Tela 09.06.2010

"Veľkú milosť udeľuješ, Bože nehodnému,
veľkú lásku prejavuješ človeku hriešnemu,
keď mi sväté Telo dávaš, drahou Krvou ma napájaš,
dušu moju prichystávaš k životu večnému."

Viac...

Májová pobožnosť pri kaplnke Panny Márie 19.06.2010

"Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet, dcéra Otca, Matka Syna, nedaj, by nás premohol svet..."

Viac...

Prvé sväté prijímanie - 30. máj 2010 30.05.2010

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice pristúpilo k 1. svätému prijímaniu 39 chlapcov a dievčat.

"Milý Ježiš, priteľ detí, sme tu v Tvojom chráme...
 Ježiš, Ježiš, milujem ťa, Ty si naša spása..."

Viac...

Biblická súťaž žiakov z Nového zákona 27.05.2010

Počas školského roka 2009/2010 prebiehala súťaž žiakov z Nového zákona. Súťaže sa zúčastnilo vyše 170 žiakov a študentov v troch kategóriach. Víťazi získali hodnotné ceny, ostatní suvenír na pamiatku súťaže.  Celkový víťaz získal 6 – dňový pútnicky zájazd do Ríma a Assisi.

Viac...

Vzkriesený Kristus 09.04.2010

Pán Ježiš Kristus,
Ten, ktorého ukrižovali,
mŕtveho položili do hrobu,
Ten tri dni zápasil s peklom,
so smrťou,
s večným zánikom
a zvíťazil!
Vstal z mŕtvych,
Pán Ježiš žije!
Hrob je prázdny,
nový chrám pre celé ľudstvo
na Golgotskom vrchu stojí!
Raduj sa, Cirkev Pánova, raduj sa, ľud spasen

Viac...

Boží hrob 09.04.2010

Božia Láska!                                                         
Zázrak väčší, ako celé stvorenstvo,
tajomstvo väč&scar

Viac...

eRko 25.02.2010

...DO NEZNÁMA...
Prázdniny, žeby prázdne dni?
Pre nás,  eRkárov,  určite nie! My sme túžili po dobrodružstve, na ktoré sa nezabúda.
A tak sme spoločne „odštartovali“ naše 3-dňové (25-27.2 2010) cestovanie do neznámych krajín,
s túžbou spoznať ich kultúru, obyvateľov, zvyky...
 „Stroj času&ldqu

Viac...

Súrodenci Jendruchovci 06.01.2010

06.01.2010 - na slávnosť Zjavenia Pána pri sv. omšiach o 8:00 a 10:30 spievali Súrodenci Jendruchovci. Poobede bol ich vianočný koncert.

Viac...

Jasličková pobožnosť 12.01.2010

Na narodenie Pána sa uskutočnila Vianočná akadémia. Vystúpilo okolo 130 účinkujúcich. Deti a mládež zahrali divadlo o narodení Pána Ježíša. Počas akadémie spieval chrámový zbor pod vedením Kataríny Ondríkovej, detský zbor pod vedením Martiny Dreveňákovej, folklórny súbor Skorušina pod vedením Róberta Vavreka a

Viac...

Požehnanie kríža 26.11.2009

Z iniciatívy mužov bol nad dedinou postavený 10 metrov vysoký kríž. Od kríža je krásny výhľad na dedinu, na Hornú Oravu s Babou horou v pozadí.

Viac...

Babia hora 12.01.2010

Babia hora - 1725 m - najvyšší vrchol Slovenských Beskýd

Svätú omšu koncelebroval Mons. Ján Szkodoň, pomocný biskup Krakovskej arcidiecézy, rodák z Chyžneho.

Viac...

Kostol sv. Michala 01.01.1900

Kostol - celkový pohľad zvonku, interiér

Viac...

Ďalšie odkazy

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0