História

01.01.1900

Obec Liesek – vznikla z podnetu oravského zemepána Františka Thurzu roku 1558 na území, ktoré patrilo liptovskému zemepánovi Platthyovi a od Čimhovej ho delí len riečka Oravica. Obyvatelia sa sprvu živili pastierstvom. V erbe mali sv. Margitu Antiochijskú. V tom čase ešte od Trstenej po Poľsko nebolo farnosti.

V druhej polovici 16. storočia s začal na Orave za podpory zemepána šíriť protestantizmus. V roku 1611 už katolíci na Orave nemali kňaza, len licenciáti (diakoni) z Novej Belej dochádzali krstiť, sobášiť a pochovávať ostávajúcich katolíkov. Na ich naliehavé prosby kráľ Ferdinand III. vymenoval pre Oravu magistra Jána Sczechowicza z Ratulowa za dekana. Ten sa v roku 1645 usadil v Čimhovej a postavil tam drevený kostolík. Sám býval v želiarskom dome. Odtiaľ začal účinkovať medzi katolíkmi na Orave. Do Čimhovej  chodili na bohoslužby aj katolíci z Trstenej a Liesku. Čimhovský kňaz dochádzal i do Tvrdošína, ba až do Istebného. Tento stav trval do roku 1674, keď sa v dôsledku rekatolizácie trstenský kostol znova vrátil katolíkom. Čimhová sa stala filiálkou Trstenej. Liesek podobne, s tým rozdielom, že nemal kostola. Za Jozefa II. bolo na Orave zriadených 20 nových farností. Tak sa roku 1786 stal aj drevený kostol v Čimhovej znova farským. Do neho chodili veriaci z Liesku

Kostol sv. Michala postavený r. 1818

01.01.1900

Vlastný kostol si liesečania začali stavať roku 1811 svojpomocne, len ako kaplnku. Keďže po napoleonských vojnách panovala veľká bieda, obec nebola schopná zaplatiť služby architektovi (16 000 florénov), preto projekt na jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou vyhotovil majster Jozef Ulrich. Murárske práce viedol Ján Baláži z Hladovky, tesárske práce Ján Tertičák z Trstenej. Kostol bol dimenzovaný na 550 miest.

Vnútorné zariadenie kostola – mobiliár, najmä hlavný oltár, má zaujímavú históriu. Ako je známe, cisár Jozef II. zrušil v Uhorsku všetky kontemplatívne kláštory. Medzi ne patril aj Červený Kláštor. Jeho obyvatelia, mnísi kamalduli, sa rozišli. Páter Peter Tomáš Lieskovský sa vrátil do rodného Liesku a pôsobil ako učiteľ. Keďže zub času nivočil budovy i zariadenie kláštora, rozhodol sa odviezť do Liesku čím viac častí mobiliáru, hlavne oltárov. Tieto fragmenty však museli čakať takmer 20 rokov v stodole, kým sa postavil kostol a z nich vytvorili umní majstri hlavný oltár. Oltárny obraz sv. Michala namaľoval farár z Nižnej Ján Drengubiak. Pôvodné bočné oltáre boli tiež z Červeného Kláštora. Kostol bol posvätený roku 1818 na sviatok svätého Michala Archanjela, patróna kostola. Patrónkou obce však zostala svätá Margita Antiochijská.

Liesek sa stal farnosťou až roku 1905. Prvým farárom bol Andrej Bážik, horlivý kňaz, literát a národovec. Pred jeho príchodom bola postavená farská budova, ktorú on osobne zdokonaľoval. Do kostola postupne namiesto chatrných bočných oltárov zadovážil nové: sv. Jozefa r. 1907 z poľskej Bochnie a po ňom mariánsky z Česka. – Roku 1922 jednomanuálový pneumatický organ Rieger. Keďže počas prvej svetovej vojny boli zrekvirované dva zvony na kanóny, dokonca aj jeden kalich, do roku 1926 zaobstaral tri náhradné zvony

Rekonštrukcia kostolnej strechy 1979

01.01.1900

Roku 1978 bolo vnútro kostola upravené podľa požiadaviek obnovenej liturgie. Projekt úpravy vypracoval Ing. arch. Anton Surový. Ku koncu druhej svetovej vojny pri prechode frontu zasiahol delostrelecký granát strechu kostola a projektily prederavili eternitovú krytinu tak, že dažďová voda 20 rokov zmáčala drevenú väzbu krovu a spôsobovala hnilobu pomúrnic. Roku 1979 sa musel celý systém pomúrnic vymeniť. Eternit bol nahradený medeným plechom. To všetko sa uskutočnilo z darov farníkov.

Farský úrad

01.01.1900

V rokoch 1985-1986 bola postavená nová farská budova.

Prístavba kostola sv. Michala

01.01.1900

Lavice, podlaha, vitráže v starej časti kostola sú z roku 1993. Organ bol rekonštruovaný a zväčšený na dvojmanuálový so 17 hrami.
Keďže roku 1996 bol počet farníkov už takmer 2400, bolo treba kostol zväčšiť, alebo postaviť nový. Farníci boli za prístavbu. Podľa projektu Ing. arch. Mariána Goča a manželky Anny r. Gandelovej sa 1. mája 1996 začalo s prístavbou. V auguste toho istého roku už bol zhotovený krov. Nasledujúceho roku 24. septembra sa slávila svätá omša už v novom priestore. Posviacka kostola bola 27. decembra 1998, keď už boli v interiéri aj lavice. Kapacita kostola dosahuje teraz vyše 1200 miest.
Celá prístavba aj generálna oprava pamiatkového oltára je zdarov farníkov bez podpory štátu.
Mramor v novej časti kostola (podlaha) je z Kapadócie (Turecko). Obetný stôl, ambón a krstiteľnicu navrhol Ing. arch. Marián Goča. Zhotovili ich v Spišskom Podhradí.

Kostol sv. Michala po prístavbe

01.01.1900

Vitráže navrhol pán Maciej Kauczynski z Krakowa, zrealizovali dielne pána Krzysztofa Paszku z Krakowa.
Témy vitráži: Sv. Peter, Sv. Pavol, Sv. Cyril a Metod, bl. Zdenka Schelingová, Boží sluha Ján Vojtaššák, Matka Tereza, Ján Pavol II., Anka Kolesárová, manž. Quatrocchi, Giana Mollo, všetky tajomstvá sv. ruženca (2003-2005)
Svietniky a procesiový kríž pri obetnom stole navrhol Maciej Kauczynski a zhotovil pán Stanislaw Czajka z Przemyšla (Poľsko).
Na veži sú štyri zvony:
Umieračik „Päť sv. rán“ 1802
Sv. Florián                   1926
Sv. Michal                    1922
Sv. Jozef                     2001

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0