Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

11.11.2018

Bezbariérový prístup do kultúrneho domu

05.11.2018

Kultúrny dom bol v našej obci postavený v roku 1982 v akcii „Z“.  Uplynulých 36 rokov sa podpísalo na technickom stave budovy, preto obec podľa svojich finančných možností kultúrny dom postupne rekonštruuje. Podarilo sa nám obnoviť fasádu, vymeniť okná a v roku 2018 sme rekonštruovali vnútorné priestory sály, prísalia a vestibulu. Súčasťou úprav bola aj realizácia hygienických priestorov (WC) pre imobilných občanov. Aj vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu bol jednou z priorít, a preto sme sa zapojili do výzvy Žilinského samosprávneho kraja v programe Regionálny rozvoj. Tento projket bol úspešný a z VÚC sme získali finančné prostriedky na jeho realizáciu.


Náučno - oddychová zóna v Liesku

26.10.2018

V Liesku v blízkosti cyklotrasy a meteorologickej stanice vyrástla náučno-oddychová zóna s interaktívnymi  drevenými prvkami.
 Priestor bude slúžiť nielen obyvateľom obce ale aj okoloidúcim turistom a tiež môže plniť aj funkciu učebne v prírode. Pozostáva z informačných a hracích tabúľ. Jedna priblíži zvieratá a rastliny, ktoré rastú a žijú v našom chotári. Druhá naučí priradiť stopy k zvieraťu, a tiež taká, na ktorej si zahrajú pexeso. Súčasťou zóny sú aj menšie tabule, podľa ktorých budú deti porovnávať svoj doskok alebo výšku so zvieratkami. Zaujímavosťou je ohryzený strom, ktorý je výtvorom bobra žijúceho v Jelešni. Oddychovú zónu dokrášľuje vyše sto novovysadených stromčekov.
V tejto lokalite vzniklo miesto, ktoré poskytne návštevníkom možnosť dlhšie pobudnúť v prírode s krásnym výhľadom na okolie, oddýchnuť si a hravou formou získať vedomosti o rastlinách a živočíchoch chotára. Tento projekt podporila obec Liesek, Pozemkové spoločenstvo Liesek a Nadácia Tesco. Fotodokumentáciu poskytli CHKO HO Námestovo.  

Vývoz odpadov

05.11.2018

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

14. novembra 2018 - komunálny odpad

28. novembra 2018 - komunálny odpad

29. november 2018 - separovaný odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Hlasovanie za technické vybavenie pre ZŠ s MŠ Liesek

10.10.2018

Pomôžte našej škole získať technické vybavenie s interaktívnou tabuľou.

Hlasovanie: https://nanovylevel.sk/

Hlasovanie prebieha do 31. decembra 2018, z jednej e-mailovej adresy môžete odoslať len jeden hlas.

 

 

Viac...

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie

Štatistické zisťovanie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0