13.06.2017

Viac...

Výsledok rozboru vody

20.04.2017

Výsledok rozboru vody z prameňa pri kaplnke:

"Dodaná vzorka vo vyšetrených ukazovateľoch je v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 496/2010, ktorým  sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu."

Výsledok je potešujúci, no je potrebné dávať pozor na hraničné hodnoty dusičnanov. Prosíme majiteľov pozemkov v okolí prameňa, aby zvážili uskladňovanie maštaľného hnoja na jednom mieste, nakoľko pri dažďoch prenikajú dusičnany do pôdy. Maštaľný hnoj by bolo vhodné umiestňovať na vzdialenejšie miesta od prameňa.

Vývoz odpadov

05.06.2017

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

28. jún 2017 - komunálny odpad

29. jún 2017 - separovaný odpad

12. júl 2017 - komunálny odpad

Viac...

17.06.2016
08.06.2016

Evidencia štandardov kvality

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0