Veľkoobjemový kontajner

18.09.2018

Obec v sobotu 22.09.2018 v čase od 9:00 do 15:30 pristaví veľkoobjemový kontajner IBA NA JEDNO MIESTO - V ZBERNOM DVORE pri moste, smerom ku krížu.

Do kontajnera patria odpady, ktoré nie je možné umiestniť do kuka nádoby, napr. kusy nábytku, staré matrace, koberce a pod. Občania (nie podnikatelia) môžu odovzdať aj použité pneumatiky.

Do kontajnera sa nevhadzujú druhotné suroviny (železo, sklo, papier, teetrapack, plasty) a nebezpečný odpad.

Viac...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

14.09.2018

POZVÁNKA

     V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa

21. septembra 2018 o 16.00 h (piatok)

 v zasadačke Obecného úradu Liesek

          

 

Viac...

Európsky týždeň mobility 14.09.2018

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s miestnym autobusovým dopravcom Arriva Liorbus, vám oznamujú, že v rámci európskeho týždňa mobility, ktorý začína od 16.9 do 22.9. bude počas celého týždňa zľavnené cestovné pri obyčajnom cestovnom. Zároveň, kto si počas tohto týždňa dobije (naplní) čipovú dopravnú kartu b

Viac...

Misie 2018

17.09.2018

Vývoz odpadov

20.09.2018

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

27. september 2018 - separovaný odpad

3. októbra 2018 - komunálny odpad

17. októbra 2018 - komunálny odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Kamenársky pléner v Oravskom Bielom Potoku 14.09.2018

V Oravskom Bielom Potoku, ktorý je známy svojou kamenárskou tradíciou, sa od 24. do 30. septembra stretne dvadsaťtri kamenárov zo Slovenska a Poľska. Ľudoví umelci z pieskovcových kvádrov v priestoroch ihriska za týždeň vytvoria plastiky apoštolov, svätých a patrónov. Cieľom projektu je priblížiť tradíciu rezbárskej a kamenárskej tvorby na s

Viac...

23.08.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Verejná vyhláška

Výberové konanie Mesto Trstená

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta

Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie

Štatistické zisťovanie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0