Pozvánka na zasadnutie OZ

16.03.2018

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
23. marca 2018 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

Viac...

Vývoz odpadov

23.02.2018

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

21. marec 2018 - komunálny odpad

22. marec 2018 - separovaný odpad

04. apríl 2018 - komunálny odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

Vývoz veľkoobjemového odpadu

15.03.2018

Obec v sobotu 24. marca 2018 od 8:30 do 15:00 hod. pristaví veľkoobjemový kontajner IBA NA JEDNO MIESTO - V ZBERNOM DVORE pri moste, smerom ku krížu a bude pre všetkých občanov. Po prvýkrát môžu občania (nie podnikatelia) odovzdať aj použité pneumatiky.

Viac...

Kniha Oravy 2017

06.03.2018

Podporte svojím hlasom knihu o našej známej liečiteľke babke Dreveňákovej /2. kategória - odborná literatúra/

 

Viac...

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Zimné vykurovacie obdobie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

31.01.2018

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0