Kamenársky pléner v Oravskom Bielom Potoku

14.09.2018

V Oravskom Bielom Potoku, ktorý je známy svojou kamenárskou tradíciou, sa od 24. do 30. septembra stretne dvadsaťtri kamenárov zo Slovenska a Poľska. Ľudoví umelci z pieskovcových kvádrov v priestoroch ihriska za týždeň vytvoria plastiky apoštolov, svätých a patrónov. Cieľom projektu je priblížiť tradíciu rezbárskej a kamenárskej tvorby na slovensko-poľskom pohraničí súčasnej generácii, popularizovať ju  a podnietiť nových záujemcov, ktorí preberú tento odkaz. Výsledky tvorivých stretnutí z Oravskej Polhory, Babína a Oravského Bieleho Potoka vzhliadnu záujemcovia na sklonku roka na putovnej výstave v Bielsku-Bialej, Zuberci a v Dolnom Kubíne. Projekt, ktorý realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zavŕši vydanie bedekra i videofilmu mapujúceho ľudových tvorcov, podujatia a expozície kamenárskej a rezbárskej tradície.Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0