Predkladanie faktúr na výpočet stočného

16.07.2018

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. §28 článok 6 je povinný každý producent odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie platiť stočné prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

Na základe vyhlášky č. 397/2003 Z. z. §5 článok 1, ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovou, určí sa ich množstvo podľa vodomeru.

Na základe uvedeného Vás žiadame o predkladanie faktúry za odobratú vodu zaslanú Oravskou vodárenskou spoločnosťou na Obecný úrad v Liesku v termíne do 31. júla 2018 Po jej predložení Vám bude za odobraté množstvo vody fakturované stočné.

V prípade nepredloženia faktúry do požadovaného termínu Vám bude stočné fakturované paušálne.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0