Májové vatry - usmernenie

30.04.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vás vzhľadom na suché počasie a nízke percento pôdnej vlahy chce upozorniť na zvýšenú možnosť vzniku požiaru v prírodnom prostredí.
Na nebezpečenstvo vzniku požiaru Vás upozorňujeme v prípade, že Vaša obec (mesto) alebo občania Vašej obce (mesta) plánujú organizovať „pálenie májových vatier“. Zvýšenú opatrnosť odporúčame pri týchto činnostiach dodržať najmä v blízkosti lesných porastov, pričom odporúčame dôkladne zvážiť umiestnenie májovej vatry. Zároveň Vás upozorňujeme na možnosť rýchlej zmeny poveternostných podmienok a tým aj na nebezpečenstvo možného vzniku a šírenia požiaru v danej lokalite.
V prípade, že Vaša obec (mesto) alebo občania Vašej obce (mesta) budú túto činnosť organizovať a vykonávať, žiadame zároveň o zabezpečenie dostatočného množstva hasiacich prostriedkov (blízkosť vodného zdroja, náradie na prípadné hasenie), zvýšenú opatrnosť a súčasne ohlásenie pálenia májovej vatry (s uvedením zodpovednej osoby, času pálenia a presnej lokality) na operačné pracovisko Hasičského a záchranného zboru, tel. č. 112 alebo 150.

mjr. Mgr. Dušan B a k o š

                                                                            riaditeľ

 

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0