Pozvánka na riadne zhromaždenie vlastníkov

05.06.2018

Výbor Urbáru a Lesopasienkového pozemkového spoločenstva Liesek

zvoláva

RIADNE ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV

podielov pozemkových spoločenstiev, ktoré sa uksutoční dňa 01. júla 2018 (nedeľa) o 16:00 hod (prezentácia už od 15:00 hod) v kultúrnom dome v Liesku.

 

Program:

 1.  Otvorenie
 2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3.  Správa o hospodárení  za rok 2017
 4.  Správa dozornej rady za rok 2017
 5.  Návrh plánu lesného hospodárenia na rok 2018
 6.  Schválenie výplaty podielov z výnosov a mejatku pozemkových spoločenstiev za rok 2017
 7. Diskusia, rôzne
 8. Uznesenie
 9. Záver

Vaša účasť je dôležitá z titulu rozdelenia zisku. Za účasť na zhromaždení vlastníkov každý člen obdrží tašku, pero s logom a 3,- € gastrolístok.

K prezentácii si treba priniesť občiansky preukaz a pozvánku!

 

 

                                                                                                     Ing. Koleják Ján
                                                                                     predseda Urbáru a Lesop. pozem. spol.

 

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0