Ochrana pred požiarmi

11.04.2018

Po roku opäť prichádza jar a spolu s ňou aj potreba upraviť si svoje okolie. S jarným obdobím však prichádza aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnych porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch.
V roku 2017 bolo zaznamenaných v rámci Slovenskej republiky 1 861 požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, pri ktorých vznikla priama škoda v sume 146 590 Eur, zomrela 1 osoba a taktiež 1 zranená. V Žilinskom kraji bolo zaevidovaných 116 takýchto požiarov.

UPOZORŇUJEME občanov, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t. j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
  • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru

Táto zakázana činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596Eur.


Spaľovať horľavý odpad v záhradách a dvoroch, t. j. spaľovať horľavé látky na voľnom priestrasntve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a to len vtedy, ak nie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.
Vážení občania, žiadame Vás, nielen o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi ale aj o to, aby Ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu v prírode.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.


                                                      Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žilina
                                                                    pplk. Ing. Jaroslav Kapusniak Ph.D.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0