Z histórie dobrovoľného hasičského zboru

07.08.2008

Prvá organizácia na likvidovanie požiarov vznikla v obci 27. októbra 1916. Bolo to veľkom požiari, pri ktorom zhorelo 7 obytných domov. Z tohto dôvodu obec zakúpila ručnú striekačku, ktorá bola funkčná až do roku 1945. Organizácia bola zložená z veliteľa povereného obecnou radou a ďalších členov. V roku 1922 prijala organizácia oficiálny názov Ohňohasičská družina.

V roku 1936 obecné zastupiteľstvo rozhodlo postaviť hasičskú budovu. Dokončená bola v roku 1939, no táto aj s celým vybavením zhorela v roku 1945.Nová požiarna budova za začala stavať po regulácii obce v roku 1954 a do užívania odovzdaná v roku 1958.
Organizácia každoročne prijímala nových členov. Prvé uniformy pre požiarnikov zakúpilo Urbárske spoločenstvo v roku 1929.


Prvá motorová striekačka bola pre obec dodaná z Hradca Králové v roku 1954. Dnes slúži ako historická pamiatka. Je to vzor PPS 12. V roku 1978 bola obcou zakúpená nová striekačka AVIA 30 s plným príslušenstvom a pre rýchlejší zásah proti požiaru bola v roku 1993 zakúpená striekačka CAS 32 s plným vybavením na podvozku TATRA – 148.


Činnosť práce súčasných členov sa už nezaoberá iba zásahmi pri hasení požiaru, nácviku v našej obci, ale podľa potreby pomáhajú pri záplavách, živelných škodách a pri organizovaní rôznych významných dní ako usporiadatelia, pri strážnej službe držiac sa hesla, ktorá majú vyšité na zástave „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“

Oficiálne stránky DHZ Liesek: www.dhzliesek.sk

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0