Nájomné zmluvy k hrobovým miestam

06.10.2009

Obec Liesek začala na základe zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta na miestny cintorín.

Nájomná zmluva sa uzatvára medzi prenajímateľom (správcom pohrebiska) – Obcou Liesek
a nájomcom – pozostalým (pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy
majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý).

Výška poplatku na obdobie 10 rokov je stanovená v Prevádzkovom poriadku pohrebiska
a Domu smútku nasledovne:


jednohrob    10,- Eur
dvojhrob      15,- Eur
trojhrob        20,- Eur
štvorhrob     25,- Eur
detský hrob   7,- EurNájomné zmluvy na hrobové miesta môžete uzatvoriť na Obecnom úrade v Liesku
v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30. K uzatvoreniu nájomnej zmluvy je potrebné
doniesť občiansky preukaz nájomcu a vedieť identifikačné údaje o hrobovom mieste
(meno a priezvisko zosnulého, dátum narodenia a úmrtia prípadne číslo hrobového miesta).
Číslo hrobového miesta je možné zistiť na stránke www.liesek.eu.sk záložka Obec/Cintorín

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Obci Liesek môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej
zmluvy aj  písomne na adresu: Obecný úrad Liesek, Michalská časť 442, 027 12  Liesek,
alebo e-mailom: dane@liesek.eu.sk. V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých,
prípadne číslo hrobového miesta, vaša presná adresa, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu.
Bližšie informácie môžete získať na t. č. 043/ 53 24 541
alebo 043 /53 84 220         

Postup pri hľadaní čísla hrobového miesta

Infosystém cintorín

18.07.2008

Infosystém cintorín Vám umožňuje nahliadnuť na mapu cintorína a pre majiteľov hrobových miest aj na nájomné zmluvy.

Infosystém Cintorín www.cemeterysk.sk Vám prináša elektronicky zdokumentovaný cintorín našej obce.

Súčasťou infosystému je:

  • mapa cintorína
  • vyhľadávanie podľa osobných údajov (mena, priezviska)
  • vyhľadávanie podľa umiestnenia hrobového miesta
  • detail jednotlivých hrobov

Adresa: 

http://www.cemeterysk.sk/?ido=sess&id=63

Po otvorení stránky sa k voľbám systému dostanete kliknutím na tlačidlo "Návrat", prípadne na položku "Titulná stránka" v ľavom menu.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0