Púť do Talianska

13.08.2018

Púť do Talianska a na Sicíliu
Koncom júla sa zúčastnili naši veriaci púte do Talianska a na Sicíliu.
Navštívili mesto Rím:  Bazilika sv. Petra (foto  1-5)
                  Bazilika P. Márie Väčšej (6 – 8)
                  Koloseum (9,10)
                  Chrám Santa Maria d´Aracoeli  (11)
                  Oltár vlasti   (12)
                  Panteón  (13)
                  Chrám sv. Agnesy  (14,15)
                  Bazilika sv. Pavla  (16 – 18)
                  Bazilika Lateránska  (19, 20)
Subiaco  - kláštor sv. Benedikta  (21 – 25)
Monte Cassino – kláštor sv. Benedikta a sv. Školastiky  (26 – 32)
Neapol – hrad, katedrála, prístav, odkiaľ sme sa preplávili na Sicíliu (33 – 36)
Palermo (Sicília) – bazilika, katedrála mesta s hrobom sv. Rozálie, patrónky
                 mesta, kráľovská kaplnka   (37 – 43)
Sirakúzy (Sicília) – chrám zázračného obrazu, katakomby, grécke a rímske
            divadlo, katedrála s hrobom sv. Lucie,patr.mesta  (44 – 55)
San Giovanni Rotondo – pôsobisko sv. pátra Pia s jeho neporušeným telom
                (56 – 60)
Monte Sant Angelo – miesto zjavenia sv. Michala, archanjela (61,62)
Loreto – domček P. Márie z Nazareta (63 – 66)
               

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0