Lieskáčik na kolesách s Allianz

23.05.2018

Naša materská škola sa zapojila do projektu, ktorý vyhlásila Nadácia Allianz. Odbornou komisiou bol náš projekt pod názvom "Lieskáčik na kolesách s Allianz" vyhodnotený ako úspešný a Nadácia Allianz nám poskytla grant vo výške 1 400 Eur na nákup príslušenstva k výučbe dopravnej výchovy. Projekt je spolufinancovaný časťou aj z vlastných prostriedkov ZŠ s MŠ Liesek. Z finančných prostriedkov boli nakúpené dopravné značky, odrážadlá, bicykle, prilby, trenažéry, vodorovné značenia a reflexné vesty. Vytvorili sme provizórne dopravné ihrisko pri budove materskej školy, kde sme umiestnili dopravné značky. Overenie si nadobudnutých poznatkov si deti vyskúšali na takto pripravenom provizórnom ihrisku v spolupráci s dopravným policajtom, dňa 21. mája v dopoludňajších hodinách. Zážitkovým učením si deti osvojili pravidlá bezpečného správania sa v úlohe cyklistu a postupne počas pobytu vonku budú nadobúdať perceptulno - motorické a kognitívne zručnosti a takto sa pripravia na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke.

 

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0