Púť do Krakowa

08.03.2016

Z príležitosti jubilejného roku Milosrdenstva sa uskutočnila dekanská púť do chrámu Božieho Milosrdenstva v Krakowe. Veriaci zo všetkých farností trstenského dekanátu (okolo 1000 veriacich) sa zúčastnilo na pobožnosti sv. ruženca, sv. omši a prehliadke milostivých miest tohto pútneho miesta. Poobede v chráme sv. Jána Pavla II. bola katechéza a Korunka Božieho milosrdenstva. Medzi týmito pútnikmi bolo aj vyše 100 veriacich z našej farnosti.

Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar. (Ef 2, 4-8)

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0