Púť do Lúrd a Fatimy

24.07.2015

V dňoch 8. - 16. 7. 2015 veriaci našej farnosti sa zúčastnili na púti cez Taliansko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko.Najprv sme navštívili Miláno (foto 1-3), kde sme navštívili druhú najväčšiu gotickú baziliku na svete, v ktorej sa nachádzajú relikvie sv. Karola Boromejského. Po prehliadke mesta sme pokračovali v ceste do prímorského mesta Nice. Na ďalší deň svetoznáme pútnicke miesto Lurdy (foto 4-13). Po prehliadke všetkých bazilík a hlavne Masiabelskej jaskyne sme oslávili Nebeského Otca a Pannu Máriu sv. omšou v strednej časti baziliky. Po prehliadke rodného domu sv. Bernadety a po pobožnosti krížovej cesty sme sa zúčastnili modlitby sv. ruženca so sviečkovým sprievodom. Na ďalší deň sme absolvovali 900 km do najvýznamnejšieho španielskeho pútnického miesta Santiago de Compostella (foto 14-17), kde sa nachádzajú relikvie apoštola Jakuba staršieho. Vrcholom našej púte bolo mariánske pútne miesto Fatima (foto 18-35). Po prehliadke tohto areálu, kde sa zjavila Panna Mária trom pastierikom sme navštívili aj ich rodné domčeky a novú baziliku dokončenú pred 5 rokmi. Modlitbu krížovej cesty sme vykonali na miestach, kde deti mali zjavenie anjela. V ďalší deň sme navštívili gotické baziliky v mestách Batalha (foto 36-39) a Alcobaca (foto 40-43), kde sa nachádzajú hroby portugalských kráľov aj najväčší kláštor Portugalska. Nakoniec sme boli pri Atlantickom oceáne v meste Nazaré (foto 44-48). Pár hodín pred odletom sme navštívili centrum Lisabonu (foto 49-50).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0