Jasličková pobožnosť

02.01.2015

Slávnosť Narodenia Pána sme aj v tomto roku oslávili meditatívnou jasličkovou pobožnosťou, pri ktorej účinkovalo vyše 100 veriacich.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha... V ňom bol Život a ten Život bol svetlom ľudí... Bolo však pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúce na tento svet. Bolo na svete a svet skrze neho povstal, ale svet ho nepoznal...
Pán Ježiš je Božím oslovením človeka. Jeho vtelenie, to je skutočnosť, že vzal na seba ľudské telo, a to sa stotožňuje s jeho poslaním a to, že chce osloviť každého človeka. A tu môžeme citovať slová žalmu: "Kto je človek, Bože, že naňho pamätáš, kto je ľudský syn, že máš o neho starosť?"
Ak Boh v Kristovi človeka skutočne oslovil, tak potom jestvuje len jeden jediný most k Bohu - a to je Ježiš Kristus, tak jestvuje len jedno zjavenie, a to skrze neho, Ježiša. Kedykoľvek sa Boh obracia na človeka, na ľudstvo, robí to skrze Ježiša Krista.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0