Božie Telo 2014

26.06.2014

Vzácna a obdivuhodná sviatosť! Spásonosná a hodná všetkej úcty. Môže byť niečo vzácnejšie? Pri tejto sviatosti sa nám nepodávajú pokrmy z obetných zvierat, ako to bolo v Starom zákone, ale v nej sa nám dáva Kristus, pravý Boh. Nijaká sviatosť nie je liečivejšia nad ňu. Veď ňou sa lieči naša hriešnosť, zveľaďujú sa čnosti a duša napĺňa hojnosťou duchovných darov.
                                                                       sv. Tomáš Akvinský

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0