Turín, Lurdy, La Salette

15.07.2013

Dňa 6. - 13. júla 2013 sme absolvovali púť na pútnické miesta Talianska a Francúzska. V Turíne sme navštívili chrám Panny Márie Pomocnice kresťanov, v ktorom je pochovaný sv. Don Bosco, Mária Mazarellová, Dominik Savio. Sv. omša sa slúžila v prvotnom kostolíku, kde Don Bosco zhromažďoval a vychovával chlapcov z ulice. Prezreli sme si aj chrám sv. Františka Salezského a múzeum, ktoré je v priestoroch, kde žil a zomrel tento svätec. Potom sme navštívili chrám sv. Jána Krstiteľa, v ktorom je uložené turínske plátno, ktoré je stále záhadou, či je to plátno z hrobu Pána Ježiša.
Večer sme strávili v najväčšou talianskom prístave Janov, kde sme boli ubytovaní. Poprechádzali sme sa po pobreží Stredozemného mora, kde sme si poprezerali múzeum lodí.
Naša púť mala hlavný cieľ francúzske mesto Lurdy, kde sa v roku 1858 zjavila Panna Mária Bernadette Soubirous. Zjavení bolo 18. Jej sa predstavila: "Ja som Nepoškvrnené Počatie". Pozreli sme si film, potom chrámy Panny Márie Ružencovej chrám sv. Bernadetty, samozrejme Massabiellskú jaskyňu. Po sv. omši sme rozjímali nad vykúpením človeka pri krížovej ceste. Vo večerných hodinách sme sa zúčastnili sviečkového sprievodu a tichej modlitbe pri jaskyni zjavenia. Ráno sme na tomto milostivom mieste mali sv. omšu.
Ďalším pútnym miestom bol La Salette. Tu sa Panna Mária zjavila 19. septembra 1846 dvom pastierikom Melánii a Maximovi. Pozreli sme si film a kňaz, ktorý tu sprevádza slovenských pútnikov nás sprevádzal v celom tomto areáli a vysvetlil, kde sa stalo zjavenie. Po sv. omši niektorí prežili krásu alpského prostredia v modlitbách a meditácii na mieste zjavenia a 21 pútnikov vystúpilo na alpský končiar Mont Gargas (2 207 m n. m.) odkiaľ videli krásu týchto alpských štítov aj pútnicky areál pod nami. Večer sme sa zúčastnili na pobožnosti a sviečkovom sprievode.
Posledný deň sme pookriali na tele v prímorskom letovisku Bibione. v podvečerných hodinách bola sv. omša v novom chráme zasvätenom sv. Michalovi, ktorý je aj naším patrónom kostola.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0