Púť na Hostýn a Velehrad

13.05.2013

V tomto jubilejnom Roku viery a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, a v mariánskom mesiaci máj sme absolvovali púť na najvýznamnejšie pútnické miesta Moravy. Tejto púte sa zúčastnilo 200 veriacich z farnosti (4 autobusy). Najprv sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše na Hostýne, ktorú slúžil pražský kardinál Mons. Miloslav Vlk z príležitosti Medzinárodného dňa masmédií. Po nej nasledovala naša farská sv. omša na oslavu Boha a Panny Márie. Po Litániách loretánskych bol koncert mládežníckeho zboru z Brna. Keďže bolo zlé počasie nemohli sme vykonať pobožnosť krížovej cesty. Poobede sme sa presunuli na najvýznamnejšie pútne miesto sv. Cyrila a Metoda, Velehrad. Po adorácii pri Sviatosti Oltárnej bola slávnostná sv. omša, ktorú slúžil Mons. Ján Graubner, olomoucký arcibiskup. Pri sv. omši spieval a hral 150 členný detský zbor s orchestrom.

Zdravas´, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas´.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0