Deň Zeme

07.05.2013

Prečo?
Na našej škole robíme viaceré aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy sme sa na podnet dobrovoľných hasičov tento rok rozhodli vyčistiť okolie našej obce. Pretože nás trápili hlavne nelegálne skládky, ktoré každoročne odčerpávajú nemalé finančné prostriedky z obecného rozpočtu. Chceli sme tiež cez naše deti motivovať občanov k ochrane životného prostredia. Našim cieľom bolo taktiež ukázať cestu, ako sa má občan zbavovať odpadu tak, aby nezaťažoval prírodu.
Kedy?
22. apríl je vyhlásený za Deň Zeme. Dátum akcie sme zvolili na 26.4.2013 kvôli výbornému počasiu.
Kto?
Žiaci 3. Ročníka, žiaci 9. Ročníka, dobrovoľníci DHZ, žiaci MŠ. Spolu 63 žiakov MŠ, 92 žiakov ZŠ a 15 dobrovoľníkov DHZ, učiteľka ZŠ s MŠ
Kde?
Žiaci MŠ čistili okolie školy, žiaci ZŠ a dobrovoľníci DHZ boli rozdelení na 13 skupín a čistili 13 lokalít v okolí kaplnky Dobrého Pastiera.
Ako?
Žiaci MŠ pripravili rozhlasovú reláciu, ktorú previedli v školskom i obecnom rozhlase
Žiaci ZŠ dostali rukavice a vrecia a naplnené ich zhromažďovali pri ceste
Dobrovoľníci DHZ odstraňovali nelegálne skládky, organizovali činnosť skupín a zbierali naplnené vrecia.
Ako sme naložili s odpadom?
Odpad bol prevezený do kontajnerov, ktoré zabezpečil obecný úrad. Zároveň boli občania informovaní, že kontajnery budú k dispozícii pre občanov 2 dni.
Záver – žiaci dostali odmeny – lízatká, skákacie loptičky, perá. Okrem toho dostali žemľu, čokoládku a minerálku.

Na zamyslenie
Myslenie dospelého človeka sa veľmi ťažko ovplyvňuje. Prázdne frázy o ochrane prírody nikoho nezmenia, ale cez skutky zanietených detí zmôžeme veľa.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0