Erb obce

23.07.2008
Erb obce

O erbe Liesku sa dozvedáme z troch pečatidiel, ktoré sa zachovali.

Najstaršie je asi z polovice 18.stor. Dodnes existuje v Oravskom múzeu na Oravskom hrade. Symbolom obce je tu sv. Margita, ktorá bola pravdepodobne patrónkou obce.

Ďalšie pečatidlo je z druhej polovice 18.stor.Text na ňom je latinský, tretie je z roku 1846,text je maďarsky. Na základe pečatidiel má erb takúto podobu: štít je strieborný, sv. Margita je bieloodetá, na pleciach má zlatočervený plášť.

Kríž, gloriola a obuv sú zlaté. Drak a reťaz sú čierne, obojok je strieborný. Obec svoju patrónku prijala do erbu už v roku 1991.

Vlajka obce

23.07.2008
Vlajka obceVlajku obce tvoria štyri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky vo farbách bielej, červenej, žltej a čiernej. Pomer strán je 2 : 3 a je ukončená dvoma zástrihmi.
Pečať

24.07.2008
Pečať

Od roku 1774 mala obec už vlastnú obecnú pečať. Bolo to spojené so slobodnou voľbou richtára, keď sa skončil dedičný šoltýssky systém tzv. dedičných richtárov z rodiny Lieskovských. Tento systém bol zrušený kráľovským rozhodnutím, pretože brzdil ďalší vývin obcí. Šoltýsi si mysleli dosť často, že podriadenosť obcí zemskému panstvu je i podriadenosťou Šoltýsom a nechápali prostredníkov medzi panstvom a poddanými, ktorých oni reprezentovali. Šli až tak ďaleko, že niektoré roboty, ktoré boli urbárskou povinnosťou, požadovali pre seba na svojich majetkoch. Podobne, aj v Liesku sa takto Šoltýsi dostávali do konfliktu s ostatnou obcou, preto sa obec rozdelila na dve časti - na dve šoltýsske rodiny, ktoré obhospodarovali dve rale a na ostatných, ktorí obhospodárovali ostatných desať ralí.Obecná pečať mala označenie písmenami SIGILLUM/POSESS/SIONS - chýbalo, lebo sa rytcovi asi do kruhopisu asi nevošlo/ LESEK. V strede bola svätica sv. Margita, ktorá bola patrónkou obce. Vtedy obec ešte cirkevne patrila do trstenskej farnosti. Keď sa v Liesku postavil nový kostol /1811-18/ a za patróna si zvolili sv. Michala, táto udalosť sa neprekryla s obecnou pečaťou. Obec teda mala tri pečatidlá, posledné bolo vyhotovené 1846, kde bez spochybňovania ide o svätú Margitu, kľačiacu na oblakoch. Na najstaršej obecnej pečati je štít strieborný, sv. Margita je bieloodetá, na pleciach má zlato-červený plášť. Kríž, gloriola a obuv sú zlaté, drak a reťaz čierne, obojok strieborný. Táto pečať sa používala až do roku 1820.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0