Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

25.09.2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce
Liesek
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Liesku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Martin Dreveňák, Ing., 48 r., štátny zamestnanec, Liesek, A. Hlinku 656, nezávislý kandidát
2. Ján Koleják, Ing., 56 r., strojný inžinier, Liesek 753, SIEŤ
3. Jaroslav Koleják, Ing., 49 r., obchodný zástupca, Liesek, Oravická 66, nezávislý kandidát


Viac...

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov

25.09.2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liesku
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Liesku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

11. Pavol Dulka, 33 r., mechanik, Liesek 390, nezávislý kandidát
12. Jozef Garbiar, Ing., 38., manažér, Liesek, Školská 366, nezávislý kandidát
13. Martina Hrabánková, 34 r., SZČO, Liesek, Hurčák 130, SNS
14. Andrej Hucík, 22 r., nezamestnaný, Liesek 629, nezávislý kandidát
15. Ján Koleják, 47 r., stolár, Liesek 558, SDS
16. Pavol Koleják, Ing., 50 r., technik, Liesek, Urbárska 624, nezávislý kandidát
17. Eduard Kubás, 51 r., robotník, Liesek, Bugaj 476, KDH
18. Peter Kubek, 22 r., IT admin, Liesek 437, nezávislý kandidát
19. Jozef Margeťák, 49 r., kuchár – čašník, Liesek 572, SIEŤ
10. Peter Matejčák, 41 r., robotník, Liesek, A. Bernoláka 716, KDH
11. Marta Pardelová, 64 r., dôchodkyňa, Liesek, Bážika 17, KDH
12. Miroslav Rabčan, Ing., 58 r., súkromný podnikateľ, Liesek, Školská 304, nezávislý kandidát
13. Marián Revaj, 39 r., súkromný podnikateľ, Liesek 672, nezávislý kandidát
14. Renáta Sirotová, 39 r., robotníčka, Liesek, Pod Havraňákom 505, K SNS
15. Jaroslav Stas, 63 r., dôchodca, Liesek 309, SMER - SD
16. Ľudovít Stas, Ing., 40 r., živnostník, Liesek, Bugaj 691, nezávislý kandidát
17. Daniela Stasová, Bc., 51 r., majsterka OV, Liesek, Hrady 563, KDH
18. Veronika Špulierová, Mgr., 37 r., učiteľka, Liesek, Hurčák 684, KDH
19. Daniel Vavrek, 45 r., živnostník, Liesek 622, SMER - SD
20. Milan Vavrek, JUDr., 49 r., advokát, Liesek, Tichá 590, SMER - SD
21. Milan Volf, 41 r., zootechnik, Liesek 727, SIEŤ
22. Peter Vrabček, 25 r., SZČO, Liesek, Oravická 416, KDH
23. Mária Zbojová, 30 r., nezamestnaná, Liesek, Bliechy 673, K SNS

Viac...

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania volieb

Podľa § 26 zákona č. 346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:


1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať
v sobotu 15. novembra 2014  od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.

2. miestom  konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza pre
okrsok č. I.:
miestnosť v kultúrnom dome – veľká sála
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na dolný koniec obce

okrsok č. II.:
miestnosť v kultúrnom dome – prisálie
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na horný koniec obce


V Liesku                                                Martin Dreveňák
01. októbra 2014                                     starosta obce

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Liesku

V súlade s § 11a ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bola vymenovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Liesku

Lucia Gasperová.

Podľa § 16 a § 21 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Liesek doručujú zapisovateľke miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred konaním volieb – do 21. 09. 2014.
Politické strany doručujú kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca, nezávislí kandidáti osobne.

V Liesku, 19.08.2014


                                                                                   Martin Dreveňák
                                                                                     starosta obce


Oznámenie

K 14.08.2014 má obec Liesek 2834 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

 

Obec LIESEK

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014

 

Obecné zastupiteľstvo v   L i e s k u
podľa § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 01.08.2014  č. 445/14-OZ bod b určilo, že obecné zastupiteľstvo v Liesku bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


V Liesku, dňa 14.08.2014
                                   

                                                                                        Martin Dreveňák
                                                                                          starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 Ďalšie informácie získate na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0