Tretia púť do Svätej zeme

08.05.2014

28.4.2014 - 4.5.2014

Žiadna krajina tak neupúta návštevníka, ako práve Svätá zem. Je to kolíska troch monoteistických náboženstiev, centrum toľkých kultúr a prastarých civilizácií. Pre nás kresťanov je to zem Ježiša Krista, zem evanjelia. Pre židov je zasľúbenou zemou a pre moslimov - svätostánkom.
Svätá zem je krajinou patriarchov. Sem prichádza Abrahám z ďalekého Uru, aby sa mu splnilo prisľúbenie, ktoré mu dal Boh (Gn 12, 1-3). Je to krajina Izáka, Jakuba; krajina sudcov, významných a slávnych kráľov, ako boli Šaul, Dávid a Šalamún. Krajina prorokov Izaiáša, Jeremiáša, Eliáša a iných.
Ale najmä pre nás je krajinou Ježiša Krista, ktorý sa narodil v Betleheme, žil v Nazarete, tri roky hlásal evanjelium po celom kraji, ba i za hranicami, a nakoniec zomrel v Jeruzaleme. Tu stojí Chrám Svätého hrobu, najposvätnejšie miesto všetkých kresťanov. Preto sa správne hovorí, že Svätá zem je piate evanjelium a druhá vlasť pre každého kresťana. Preto raz ju vidieť a navštíviť, je viac, ako o nej sto razy počuť.

Múr nárekov

08.05.2014

Krížová cesta

08.05.2014

Bazilika utrpenia Pána

08.05.2014

Kaplnka sv. Heleny

08.05.2014

Jeruzalem

08.05.2014

Chrám usnutia Panny Márie

08.05.2014

Socha kráľa Dávida

08.05.2014

Bl. Mária Baouardy

08.05.2014

BETLEHEM

Bazilika Narodenia Pána

08.05.2014

Jaskyňa mlieka

08.05.2014

Pole pastierov

08.05.2014

Júdska púšť

08.05.2014

Betfage

08.05.2014

Pater Noster

08.05.2014

Dominus flevit

08.05.2014

Getsemanská záhrada

08.05.2014

Chrám hrobu Panny Márie

08.05.2014

Chrámová hora

08.05.2014

Sv. Peter in Gallicantu

08.05.2014

Betánia

08.05.2014

Jordán

08.05.2014

Qumrán

08.05.2014

Masáda

08.05.2014

Mŕtve more

08.05.2014

Hora Karmel

08.05.2014

Nazaret

08.05.2014

Kána Galilejská

08.05.2014

Hora Tábor

08.05.2014

Genezaretské jazero

08.05.2014

Kafarnaum

08.05.2014

Hora blahoslavenstiev

08.05.2014

Chrám rozmnoženia chleba a rýb

08.05.2014

Tabgha - Primát sv. Petra

08.05.2014

Jericho - Hora pokúšania

08.05.2014

Ain Karem - Chrám narodenia Jána Krstiteľa

08.05.2014

Chrám Navštívenia Panny Márie

08.05.2014

Joppe

08.05.2014

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0