V dňoch 12. - 19. marca 2012 sme absolvovali druhú farskú púť do Svätej zeme. Od predošlej púte sme navyše mali výstup na vrch Sinaj (2285 m. n. m.) a návštevu najstaršieho kresťanského kláštora sv. Kataríny pod končiarom.

Bl. Mária Baouardy

23.03.2012

BETLEHEM

01.01.1900

Pole pastierov

23.03.2012

Bazilika Narodenia Pána

23.03.2012

Jaskyňa mlieka

23.03.2012

BETÁNIA

23.03.2012

Júdska púšť

23.03.2012

JERICHO

23.03.2012

Masada

23.03.2012

Mŕtve more

23.03.2012

SINAJ

23.03.2012

Kláštor sv. Kataríny

23.03.2012

Červené more

23.03.2012

Hora Tábor

23.03.2012

Kána Galilejská

23.03.2012

NAZARET

01.01.1900

Bazilika Zvestovania

23.03.2012

Chrám sv. Jozefa

23.03.2012

Hora Blahoslavenstiev

23.03.2012

TABHA

01.01.1900

Rozmnoženie chleba

23.03.2012

Primát Petra

23.03.2012

KAFARNAUM

23.03.2012

Galilejské more

23.03.2012

Yardenit - Jordán

23.03.2012

JERUZALEM

01.01.1900

Bazilika Hrobu

23.03.2012

Krížová cesta

23.03.2012

AIN KAREM

01.01.1900

Narodenie Jána Krstiteľa

23.03.2012

Navštívenie Panny Márie

23.03.2012

Bazilika Agónie

23.03.2012

Jaskyňa Zrady

23.03.2012

Hrob Panny Márie

23.03.2012

Betfage

23.03.2012

Pater Noster

23.03.2012

Dominus flevit

23.03.2012

Múr nárekov

23.03.2012

Chrámová hora

23.03.2012

Večeradlo

23.03.2012

Chrám usnutia Panny Márie

23.03.2012

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0