Púť do Talianska

20.07.2011

V dňoch 10.7. - 17.7.2011 sa zúčastnilo 90 veriacich púte po významných pútnych miestach Talianska. Putovanie sme začali v chráme Panny Márie Anjelskej, v ktorom sa nachádza kostolík Porcinkula, potom sme navštívili Assisi a chrámy sv. Kláry, Damiána a Františka.
Ďalšie dva dni sme prežili v Ríme, kde sme navštívili Baziliku sv. Kríža, Laterénsku baziliku,  Baziliku  sv. Petra, a iné vzácne miesta. Na štvrtý deň Manopelo – šatka Pána Ježiša, ktorú mal na hlave, keď bol pochovávaný. Lanciano – miesto Eucharistického zázraku. Na piaty deň sme navštívili pre našu farnosť veľmi významné miesto Mont San Miguel – zjavenie sv. Michala, archanjela.  Po obede S.G. Rotondo, kláštor kde žil, zomrel a má svoju kryptu páter Pio. V posledný deň návšteva významného mariánskeho mesta Loreto, kde sa nachádza domček P. Márie z Nazaretu. No a posledné hodiny v Taliansku sme prežili pri mori.

Odchod

20.07.2011

ASSISI - Porciunkula

20.07.2011

Sv. Klára

20.07.2011

Sv. František

20.07.2011

Sv. Damián

20.07.2011

Ubytovanie

20.07.2011

RÍM

20.07.2011

Bazilika sv. Kríža

20.07.2011

Sväté schody

20.07.2011

Lateránska bazilika

20.07.2011

Koloseum

20.07.2011

Sv. Peter v okovách

20.07.2011

Bazilika Panny Márie Snežnej

20.07.2011

Bazilika sv. Praxédy

20.07.2011

Panna Mária Anjelská

20.07.2011

Bazilika sv. Petra

20.07.2011

Anjelský hrad

21.07.2011

Fontány

21.07.2011

Pantheon

21.07.2011

Panna Mária nad Minervou

21.07.2011

Kostol Ježiša - Jezuitský

21.07.2011

Kostol Panny Márie v Aracoeli

21.07.2011

Väzenie sv. Petra a Pavla

21.07.2011

Rímske fórum

21.07.2011

Oltár vlasti

21.07.2011

MANOPELO

21.07.2011

LANCIANO

21.07.2011

Ubytovanie

21.07.2011

SAN MIGUEL

21.07.2011

S.G. ROTONDO

21.07.2011

LORETO

21.07.2011

More

21.07.2011

Príchod

21.07.2011

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0