Vývoz nadrozmerného odpadu

16.10.2014

Obec dňa 17. - 18. októbra 2014 pristaví veľkoobjemové kontajnery:
horný koniec - pri futbalovom ihrisku
stred obce - pri moste
dolný koniec - za cintorínom.

Viac...

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

02.10.2014

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania volieb

Podľa § 26 zákona č. 346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:

Viac...

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

25.09.2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce
Liesek
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Liesku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Martin Dreveňák, Ing., 48 r., štátny zamestnanec, Liesek, A. Hlinku 656, nezávislý kandidát
2. Ján Koleják, Ing., 56 r., strojný inžinier, Liesek 753, SIEŤ
3. Jaroslav Koleják, Ing., 49 r., obchodný zástupca, Liesek, Oravická 66, nezávislý kandidát


Viac...

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov

25.09.2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liesku
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Liesku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

11. Pavol Dulka, 33 r., mechanik, Liesek 390, nezávislý kandidát
12. Jozef Garbiar, Ing., 38., manažér, Liesek, Školská 366, nezávislý kandidát
13. Martina Hrabánková, 34 r., SZČO, Liesek, Hurčák 130, SNS
14. Andrej Hucík, 22 r., nezamestnaný, Liesek 629, nezávislý kandidát
15. Ján Koleják, 47 r., stolár, Liesek 558, SDS
16. Pavol Koleják, Ing., 50 r., technik, Liesek, Urbárska 624, nezávislý kandidát
17. Eduard Kubás, 51 r., robotník, Liesek, Bugaj 476, KDH
18. Peter Kubek, 22 r., IT admin, Liesek 437, nezávislý kandidát
19. Jozef Margeťák, 49 r., kuchár – čašník, Liesek 572, SIEŤ
10. Peter Matejčák, 41 r., robotník, Liesek, A. Bernoláka 716, KDH
11. Marta Pardelová, 64 r., dôchodkyňa, Liesek, Bážika 17, KDH
12. Miroslav Rabčan, Ing., 58 r., súkromný podnikateľ, Liesek, Školská 304, nezávislý kandidát
13. Marián Revaj, 39 r., súkromný podnikateľ, Liesek 672, nezávislý kandidát
14. Renáta Sirotová, 39 r., robotníčka, Liesek, Pod Havraňákom 505, KSNS
15. Jaroslav Stas, 63 r., dôchodca, Liesek 309, SMER - SD
16. Ľudovít Stas, Ing., 40 r., živnostník, Liesek, Bugaj 691, nezávislý kandidát
17. Daniela Stasová, Bc., 51 r., majsterka OV, Liesek, Hrady 563, KDH
18. Veronika Špulierová, Mgr., 37 r., učiteľka, Liesek, Hurčák 684, KDH
19. Daniel Vavrek, 45 r., živnostník, Liesek 622, SMER - SD
20. Milan Vavrek, JUDr., 49 r., advokát, Liesek, Tichá 590, SMER - SD
21. Milan Volf, 41 r., zootechnik, Liesek 727, SIEŤ
22. Peter Vrabček, 25 r., SZČO, Liesek, Oravická 416, KDH
23. Mária Zbojová, 30 r., nezamestnaná, Liesek, Bliechy 673, KSNS

Viac...

Voľby do orgánov samosprávy obcí

17.07.2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Viac...

Vývoz odpadov

14.10.2014

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

22. október 2014 - komunálny odpad

05. november 2014 - komunálny odpad

12. november 2014 - separovaný odpad

Viac...

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.mirodre.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@mirodre.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0