Voľby do orgánov samosprávy obcí

17.07.2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Viac...

Predkladanie faktúr na výpočet stočného

02.07.2014

V zmysle zákona č. 442/2001 Z. z. §28 článok 6 je povinný každý producent odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie platiť stočné prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

Na základe vyhlášky č. 397/2003 Z. z. §5 článok 1, ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovou, určí sa ich množstvo podľa vodomeru.

Viac...

Prerušenie distribúcie el. energie

14.07.2014

Stredoslovenská energetika Vám oznamuje, že bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa:

23.07.2014 (streda) v čase od 07:30 - 17:00

Viac...

Vývoz odpadov

17.07.2014

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

30. júl 2014 - komunálny odpad

13. august 2014 - separovaný odpad

13. august 2014 - komunálny odpad

Viac...

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

18.07.2014

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami. V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“. 

Viac...

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.mirodre.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@mirodre.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0