Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Liesku

11.09.2014

V súlade s § 11a ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bola vymenovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Liesku

Lucia Gasperová.

Viac...

Oznámenie

14.08.2014

K 14.08.2014 má obec Liesek 2834 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

 

Obec LIESEK

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014

Viac...

Voľby do orgánov samosprávy obcí

17.07.2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Viac...

Vývoz odpadov

11.09.2014

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

24. september 2014 - komunálny odpad

08. október 2014 - separovaný odpad

08. október 2014 - komunálny odpad

Viac...

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

18.07.2014

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami. V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“. 

Viac...

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.mirodre.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@mirodre.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0