Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

02.12.2016

P O Z V Á N K A  

V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
9. decembra 2016 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke Obecného úradu Liesek

Viac...

26.10.2016

Informácia o záveroch z operatívneho  rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale Strečno a úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend dňa 03. decembra  a dňa 04.decembra 2016.

17.06.2016

Vývoz odpadov

09.12.2016

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

14. december 2016 - komunálny odpad

28. december 2016 - komunálny odpad

Posledné vývozy v roku 2016 so zelenými žetónmi. Od januára 2017 budú v platnosti žetóny inej farby.

Viac...

Zber použitého oleja z domácností

08.06.2016

Zapojte sa aj vy do zberu použitého kuchynského oleja, ktorý po precedení do čistej PET fľaše odovzdáte na obecnom úrade, kde je umiestnená zberná nádoba. Takýto olej sa ďalej spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a priťahuje hlodavcov. Tiež kŕmenie zvierat nie je vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri vyprážaní.

Stačí aj tak málo, aby sme niečo urobili pre seba a životné prostredie.

Viac...

08.06.2016

Pripájanie sa na optickú sieť v obci

08.06.2016

V obci je dokončená výstavba optickej siete pre internet a káblovú televíziu. Optický kábel je natiahnutý všade tam, kde sú elektrikárske stĺpy. Záujemcovia sa môžu obrátiť priamo na prevádzkovateľa DSIDATA na čísle 0850 888 019, alebo na www.flexi.sk, alebo na obecnom úrade, kde nahlásia svoje meno adresu a telefónny kontakt.

Viac...

Informácia pre chovateľov koní

Klientské centrum Tvrdošín

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0