Vývoz odpadov

10.04.2014

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

23. apríl 2014 - komunálny odpad

27. máj 2014 - komunálny odpad

14. máj 2014 - separovaný odpad

Viac...

Pozvánka na 40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

22.04.2014

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Liesek
zvolávam  
40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
25. apríla 2014 o 17.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

Viac...

Záverečný účet obce

Prílohy záverečného účtu obce

Byt na prenájom

21.03.2014

Obec Liesek ponúka na prenájom 2-izbový byt v bytovom dome č. 700.

Viac...

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.mirodre.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@mirodre.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0