Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

14.04.2015

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam  
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa
17. apríla 2015 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

Viac...

Vývoz odpadov

13.04.2015

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

 22. apríl 2015 - komunálny odpad

06. máj 2015 - komunálny odpad

13. máj 2015 - separovaný odpad

 

Viac...

Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi

24.03.2015

Opäť prichádza jar a spolu s ňou aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Pre Hasičský a záchranný zbor však príchod jari signalizuje aj obdobie pravidelných výjazdov k haseniu trávnatých porastov. Každý rok aj z týchto dôvodov dochádza v lesnom hospodárstve k značným materiálnym a ekologickým škodám, ktorých príčinou je neopatrné a nedbalé správanie človeka.

Viac...

Liesek - kanalizácia - III. a IV. časť

Ochrana plynárenských zariadení

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0