Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

24.08.2015

P O Z V Á N K A  

V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
28. augusta 2015 o 14.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

Viac...

Oznam

24.08.2015

V utorok 25. augusta 2015 sa na ul. Priečna, Pri moste a Staničná začína s výkopovými prácami na kanalizácii a miestne komunikácie budú úplne neprejazdné. Prosíme obyvateľov týchto ulíc o trpezlivosť.

Viac...

Vývoz odpadov

27.08.2015

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

09. september 2015 - separovaný odpad

09. september 2015 - komunálny odpad

23. september 2015 - komunálny odpad

Viac...

Projekt Zelená domácnostiam

05.06.2015

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". V tomto pilotnom projekte, ktorý je aj súčasťou sociálnych opatrení vlády, bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €.

Viac...

Informácie k energetickému certifikátu

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0